Audiovisuele middelen en aanverwante dienstverlening UWV – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen en aanverwante dienstverlening UWV

©uwv 2017

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier op het gebied van de levering van audiovisuele middelen en aanverwante dienstverlening. De intentie is dat de raamovereenkomst op 13 december 2022 ingaat.

UWV huurt 68 kantoren waar audiovisuele middelen in gebruik zijn. De scope van de opdracht betreft:

  • Advisering met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van audiovisuele middelen (zoals schermen, camera’s, diaprojectors, luidsprekers, microfoons, beamers etc.).
  • Het leveren en installeren van audiovisuele middelen.
  • Ondersteuning bij evenementen (verhuur tijdelijke audiovisuele middelen en ondersteuning door audiovisuele (AV) technici).
  • Beheer, support en correctief onderhoud op afroep aan audiovisuele middelen.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd voor alle UWV-locaties in Nederland. De omvang van de opdracht bedraagt naar schatting gemiddeld €700.000,- – €1.200.000,- euro exclusief BTW per jaar. Dit is gebaseerd op de uitgaven van de huidige raamovereenkomst. De raamovereenkomst gaat naar verwachting in op 13 december 2022 met een initiële looptijd van twee jaar. Daarna kan UWV de raamovereenkomst twee keer verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. De duur van het eerste verlengingsjaar is één  jaar. De duur van het tweede verlengingsjaar is maximaal één jaar. Mogelijkerwijs zal de inkoop van audiovisuele middelen en aanverwante dienstverlening in de toekomst op een andere wijze worden aanbesteed. UWV behoudt zich derhalve het recht voor om vanuit strategische overwegingen het laatste optie jaar korter te laten zijn dan één  jaar. Deze aanbesteding gunnen wij op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267722

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *