Parkeerdiensten per 2023 – gemeente Westvoorne – Aanbestedingsnieuws

Parkeerdiensten per 2023 – gemeente Westvoorne

Foto: © Gemeente Westvoorne

De gemeente Westvoorne streeft ernaar om een duurzame toeristische bestemming te zijn en dit beleid heeft geresulteerd in een ‘QualityCoast Award’ en een al jarenlange hoogste beoordeling bij de verkiezing ‘Schoonste strand van Nederland’ voor de Eerste en Tweede Slag in Rockanje en het Oostvoornse strand. De stranden in Westvoorne zijn dan ook populair, met name bij de bewoners van de provincie Zuid-Holland. Op mooie zomerdagen staan de parkeerterreinen bij de Eerste en Tweede slag dan ook vol met auto’s van badgasten. Deze parkeerterreinen zijn eigendom van de gemeente Westvoorne. Sinds het seizoen 2015 geldt op deze parkeerterreinen fiscaal betaald parkeren. Handhaving van de verkeersregels wordt uitgevoerd door de gemeentelijke opsporingsambtenaren.

Op een deel van het parkeerareaal van opdrachtgever is regulering van toepassing. Deze regulering bestaat uit de volgende maatregelen:
a. Betaald parkeren op terreinen in combinatie met vergunninghouderparkeren;
b. Regulering op grond van RVV (parkeer- en stopverboden);

De regulering is van kracht op de parkeerterreinen (en overloopterreinen) van de twee strandslagen bij de kern Rockanje.
Het betreft twee parkeerterreinen met de volgende aantallen parkeerplaatsen:
Strandslag 1:
275 parkeerplaatsen
300 parkeerplaatsen overloopterrein
Circa 3 gehandicaptenparkeerplaatsen
Strandslag 2:
350 parkeerplaatsen
70 parkeerplaatsen overloopterrein
Circa 5 gehandicaptenparkeerplaatsen

In het Programma van Eisen (PvE)  wordt ingegaan op de eisen met betrekking tot de dienstverlening rond het gereguleerd parkeren, zoals handhaving, invordering, geldgaring, vergunningverlening en rapportage. Dit PvE geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de door opdrachtgever vereiste niveau van de parkeerdienstverlening, alsmede een goede indicatie van de omvang van de dienstverlening. Aan de in het PvE opgegeven aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening in het parkeerbeheer, conform het PvE . De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van eenmaal één jaar. De uitvoering van de opdracht start door opdrachtnemer op 1 januari 2023 met de voorbereidingen op de start van het seizoen, het seizoen betaald parkeren start op 1 april 2023.

Bron: Tenderned zondag 17 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267569

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *