Besluit reële kostprijs thuisondersteuning per 1 juni al van kracht

Op basis van Stb. 2017, 158 is per 1 juni 2017 het besluit voor een reële kostprijs thuisondersteuning van kracht geworden. De wijziging heeft gevolgen voor het VNG model van de Wmo-verordening. De VNG heeft de gewijzigde modelverordening in de tweede helft van maart per ledenbrief naar de gemeenten gestuurd. Het besluit is in afwijking van de […]

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Op de vraag “Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?” van de Kamerleden van D66 Bergkamp en Raemakers, antwoordt de Minister, dat dit niet verplcht is en dat het er maar van afhangt of het subsidiekader het meest geschikt is. Boven de €750.000 moet het […]

Taxi Waaksma wint kort geding aanbesteding WMO vervoer

Taxibedrijf Waaksma dat protesteerde tegen de door zijn bedrijf verloren aanbesteding, heeft het kort geding tegen de gemeente gewonnen.  Dat bericht de lokale Friese omroep Waldnet en de Leeuwarder Courant. De uitspraak is nog niet op rechtspraak.nl gepubliceerd maar al wel via de Leeuwardense Courant. Achtkarspelen bericht vandaag naar aanleiding van de uitspraak uit het samenwerkingsverband […]

Utrecht gunt aanbesteding dagbesteding ouderen

Utrecht heeft een aanbesteding georganiseerd voor het leveren van dagbesteding voor ouderen. De gemeente Utrecht had bij het uitschrijven van de aanbesteding de bedoeling aan maximaal vijf nieuwe aanbieders “Dagbegeleiding ouderen” te gunnen. Gisteren werd bekend gemaakt dat op de aanbesteding vier inschrijvers zich hebben gemeld waarvan er aan drie de opdracht is gegund. De overeenkomst is […]

SCP over WMO aanbestedingen: aanbestedingsvorm geen invloed op prijs

Het SCP heeft onderzoek gedaan naar cijfers van het CPB over aanbestedingen in de WMO. Het SCP noemt het opvallend dat de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen ontlopen, die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont. Het SCP verklaart […]

Besluit reële prijs thuiszorg afgekondigd

Gisteren is een besluit afgekondigd van de Staatssecretaris van VWS dat regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Het gaat om het “Besluit regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening […]

Staatssecretaris VWS: aanbesteden sociaal domein onontgonnen

De staatssecretaris constateert dat de rechter niet zozeer negatief geoordeeld heeft over de wijze waarop beide gemeenten de jeugdhulp hebben aanbesteed, maar stelt dat “de gemeenten tekort zijn geschoten in de onderbouwing van de gestelde voorwaarden.” Dat stelt hij naar aanleiding van een reactie waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, een dag na de uitspraak […]

Modelbestek KNV tegen “ware kaalslag” doelgroepenvervoer

“Een ware kaalslag”, zo omschrijft de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)voor taxi- en zorgvervoer, het doelgroepenvervoer. De belangrijkste oorzaak: aanbesteden tegen bodemprijzen. Daarom heeft de KNV samen met cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om een modelbestek voor WMO-vervoer op te stellen. Het modelbestek moet de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toeroepen. […]

Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

Vrijdagnacht 18 februari even na middernacht verschijnt er een tweet in de timeline van @zijishier, een Amsterdamse vrijwilligersorganisatie voor vrouwenopvang. Vrouw met 2 kinderen gevlucht voor huiselijk geweld. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie maar moet daar weg. Ze kan nergens heen. De politie oordeelt de zaak niet als urgent. #TeamTwitter lost het binnen […]

Enschede houdt marktconsultatie jeugd en wmo

De inkoopsamenwerking van Enschede en  omstreken roept aanbieders op om mee te denken met de uitwerking van de ondersteuningsbehoeften ten behoeve van de integrale inkoop jeugd en Wmo. De 14 Twentse gemeenten werken sinds 2013 als Samen14 aan transitie en transformatie van de zorg en jeugdhulp. Samen14 wil “meer resultaatgericht” gaan werken. Dat moet gebeuren met […]

Connexxion begint mobiliteitscentrale Noordoost Friesland

Gemeenten uit Noordoost Friesland, de provincie Friesland en Connexxion Taxi Services B.V. hebben 8 december contracten getekend, voor de uitvoering van de mobiliteitscentrale. Vanaf 1 augustus neemt Connexxion de ritten aan voor doelgroepenvervoer en plant die in. Vanaf december 2017 regelt de mobiliteitscentrale ook het Opstapper-vervoer in Noordoost Friesland. Connexxion voert de mobiliteitscentrale in ieder […]

Stichting Ravelijn stopt vrijwilligerszorg na verliezen WMO aanbesteding

De Amersfoortse welzijnsstichting Ravelijn, verliezer van de bestuurlijke aanbesteding van WMO hulpverlening in Amersfoort, stopt met zijn dienstverlening. Zij staken het verlenen van zorg op vrijwillige basis, in verband met het wegvallen van de subsidie. De subsidie is weggevallen nadat Ravelijn een aanbesteding had verloren. Het welzijnswerk in Amersfoort wordt de komende vijf jaar georganiseerd door […]