Taxi Waaksma wint kort geding aanbesteding WMO vervoer – Aanbestedingsnieuws

Taxi Waaksma wint kort geding aanbesteding WMO vervoer

Taxibedrijf Waaksma dat protesteerde tegen de door zijn bedrijf verloren aanbesteding, heeft het kort geding tegen de gemeente gewonnen.  Dat bericht de lokale Friese omroep Waldnet en de Leeuwarder Courant. De uitspraak is nog niet op rechtspraak.nl gepubliceerd maar al wel via de Leeuwardense Courant. Achtkarspelen bericht vandaag naar aanleiding van de uitspraak uit het samenwerkingsverband te willen stappen.

De Leeuwardense kort geding rechter merkt volgens Waldnet ter zitting op dat de zes NoordOostFriese gemeenten niet zomaar op het woord van de ondernemer mogen geloven dat er niet onder de kostprijs gewerkt wordt. De rechter acht de vordering van Waaksma om te verbieden op grond van de gevoerde aanbesteding het contract toe te wijzen, toewijsbaar.

Waaksma weerspreekt in de uitspraak, dat het mogelijk is om nog lager dan met de door hem gestelde tarieven in te schrijven. De rechter volgt de onderbouwing van Waaksma niet . In de uitspraak vermeld op de site van de Leeuwardense Courant staat dat het voor Taxicentrale Waaksma, nu de stukken van zijn concurrent bedrijfsgeheim zijn, ook maar zeer beperkt mogelijk was om te beargumenteren dat de winnende inschrijver onder de kostprijs had ingeschreven.

Onder deze omstandigheden is het dan volgens de kort gedingrechter van wezenlijk belang dat de gemeente dat zelf kan controleren. Vast staat dat de gemeente niet om een nadere onderbouwing heeft gevraagd. De inkoopsamenwerking heeft wel minimumeisen gesteld, maar daarmee mocht de gemeente niet volstaan. De inkopende gemeenten vonden van wel en verwezen daarbij naar het arrest van het Gerechtshof van Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2013:3398 over Gooise WMO taxi’s, op basis waarvan mocht worden volstaan met een verwijzing naar de Eigen Verklaring. Dat ontslaat de inkoopsamenwerking echter niet van zijn verplichting om de naleving van wezenlijke eisen die zich naar zijn aard lenen voor een eigen toetsing, te voldoen. 

Een van de redenen die daarbij wordt aangevoerd is dat de minimumtarieven die de gemeente hanteert, zijn gesteld op basis van het CROW rapport, niet toezien op piekvervoer maar alleen op basisvervoer; terwijl de opdracht ook is voor piekvervoer.

 

Een andere opmerkelijke passage is de eis waarin gesteld wordt dat werken tegen de kostprijs een ongeldig gunningscriterium is, gelet op de uitspraak van Wienstrom. Alle reden voor aanbestedingsjuristen kortom om de Leeuwarder Courant er even bij te pakken.  Eens te meer voor het zittingsverslag.

(red. Markering herkomst onbekend)
Het negentien pagina’s tellende vonnis is in zijn volledigheid na te lezen via:

http://www.lc.nl/economie/Taxi-Waaksma-wint-kort-geding-aanbesteding-vervoer-Noordoost-Friesland-22258640.html

 

Bron: Waldnet/ Leeuwarder Courant, 3 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *