Zorgboerderij verliest na opdracht ook kort geding aanbesteding vinkje – Aanbestedingsnieuws

Zorgboerderij verliest na opdracht ook kort geding aanbesteding vinkje

Zorgboerderij Tijhuis, dat na het verkeerd plaatsen van een vinkje, een ongeldige inschrijving bij een aanbesteding had gedaan, heeft nu ook een kort geding verloren over het verliezen van de aanbesteding. De zorgboerderij biedt een kleinschalige woonvorm voor circa 45 ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problematiek. Met het verliezen van de aanbesteding komt het voortbestaan van de zorgboerderij, die afhankelijk is van overheidssteun, in gevaar.

Bron afbeelding: http://www.zorgboerderijtijhuis.nl/
Bron afbeelding: http://www.zorgboerderijtijhuis.nl/

De eigenaar stelde dat per abuis een verkeerd kruisje was aangeklikt. Bij het indienen van haar inschrijving via Negometrix heeft [X] abusievelijk vraag 1.2.23 van de Aanbestedingsleidraad met ‘Nee’ beantwoord. Het spreekt volgens hun advocaat  voor zich dat het bedoelde antwoord op deze selectie-eis ‘Ja’ had moeten zijn. Want, dat [X] aan alle selectie-eisen voldoet blijkt namelijk al uit het antwoord op selectie-eis 1.1.4 van diezelfde Aanbestedingsleidraad.

Het gaat niet zomaar om een vinkje. Het is een vinkje voor social return of investment, of sprake is van maatschappelijke meerwaarde van de opdracht, door de inzet van mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt door het creëren van werkervaringsplekken of stages. 

De gemeenten wezen dat af omdat er dan sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie. De rechtbank in Almelo acht de opstelling van de gemeenten juist. De rechter noemt het een uitgangspunt, dat een aanbestedende dienst moet uitgaan van de inschrijvingen zoals die bij het sluiten van de inschrijvingstermijn zijn ontvangen. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie verzetten zich in beginsel tegen de mogelijkheid dat een inschrijver zijn inschrijving nadien nog wijzigt of aanvult.

Ook een beroep op de redelijkheid en billijkheid kan de zorgboerderij niet baten. De rechter: sluit die norm uit op basis van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht.

Het betoog van [X] dat zij op grond van de redelijkheid en billijkheid in de gelegenheid moet worden gesteld haar inschrijving te herstellen kan haar niet baten. Het belang dat [X] en haar (potentiële) cliënten hebben bij een herstelmogelijkheid wordt weliswaar onderkend, doch, met inachtneming van het vooroverwogene, is het bieden van een herstelmogelijkheid op grond van de redelijkheid en billijkheid in het onderhavige geval niet aan de orde. In het aanbestedingsrecht gaat het om de vraag of de aanbestedende dienst heeft gehandeld conform de van toepassing zijnde aanbestedingswetgeving en of zij gehandeld heeft conform de algemene beginselen in het aanbestedingsrecht, zoals het gelijkheids- en het transparantiebeginsel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit in de onderhavige aanbesteding het geval is.

Zie ook: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:4849
en verder http://www.zorgboerderijthuis.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *