Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat – Aanbestedingsnieuws

Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

Laatst geupdate op februari 22, 2017 door redactie

Vrijdagnacht 18 februari even na middernacht verschijnt er een tweet in de timeline van @zijishier, een Amsterdamse vrijwilligersorganisatie voor vrouwenopvang. Vrouw met 2 kinderen gevlucht voor huiselijk geweld. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie maar moet daar weg. Ze kan nergens heen. De politie oordeelt de zaak niet als urgent. #TeamTwitter lost het binnen 3 kwartier op. Gratis. Mensen bieden geld en slaapkamers aan, matrassen en andere vormen van hulp. Dit gebeurt op structurele basis.

De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld wordt geregeld in Amsterdam door De Blijf Groep. De Blijf Groep heeft noodbedden in de regio. De (langere termijn) crisisopvang is voor maximaal 6 tot 9 weken. De crisisopvang van de Blijf Groep blijft ‘s avonds en ‘s nachts niet open voor nieuwe aanmeldingen. Ook niet in het weekend. De ervaring is dat de meeste crisissituaties zich nu eenmaal voordoen in het weekend.

De politie, de GGD of Veilig thuis beslissen wie er op zo’n noodbed terecht kan. De Blijfgroep beslist dat dus niet zelf. Eventuele kinderen, tot 20 jaar, kunnen meekomen. De slachtoffers komen hierdoor in een penibele situatie terecht, omdat ze enerzijds de ernst moeten verdedigen om nachtopvang te krijgen en anderzijds lang niet altijd aangiftebereid zijn, vanwege schaamte, religieuze opvattingen, omdat het de vader van de kinderen is, of omdat een aangifte ook niet helpt. Als dat niet zo is, staan de mensen al dan niet met kinderen op straat. In dit geval is door de GGD besloten dat er geen sprake was van een accuut geval, omdat het geweld meer dan 6 uur geleden is gebruikt.

Op Twitter wordt verbaasd gereageerd. Hoe kan dit bestaan? Niet urgent? Schandalig! Het bericht wordt 21x geretweet binnen het uur. Natasha: “Afschuwelijk dit. Waar moet zo’n vrouw dan heen.” Loek: “Verschrikkelijk dat mensen zo aan hun lot worden overgelaten. Diep en diep triest.” Een ander meldt het adres van het nieuwe blijf van mijn lijfhuis (tegenwoordig:”maatschappelijke opvang”) want dat staat gewoon online? Hoe het kan, laat zich raden.

Sinds 1 juni is de vrouwenopvang veranderd in 24-uursopvang (algemeen dus) en is aanbesteed als 2b-dienst onder de WMO. Amsterdam heeft het aanbesteed voor de hele regio: Amsterdam, Aalsmeer, Uithoord Oudekerk a/d Amstel en Diemen.

Met ingang van 2017 worden de voorzieningen MO en BW voor de regio Amsterdam ingekocht. Het gaat om drie producten: ’24 uursopvang’, ‘groepswonen’ en ‘individueel begeleid wonen’ voor zowel MO als BW. Voor BW komt de inkoop volledig in de plaats van de subsidies.

Voor het perceel Beschermd Wonen, waar de 24-uursopvang onder valt, is blijkens de aanbestedingsstukken €104 miljoen per jaar beschikbaar met een volume van 666.756 aantal etmalen per jaar. Van dat bedrag moet, blijkens de beantwoording van de vragen in de Nota van Inlichtingen, ook voeding en huur worden betaald. Terwijl er 104 miljoen voor crisisopvang beschikbaar is, wordt het door vrijwilligers op Twitter, los van de hele Blijf-Groep geregeld, omdat het niet is geregeld. Hoe kan dat? Moet er al in februari beknibbeld worden op dat volume?

Fragment uit Inkoopdocument 7 Programma van Eisen

De inkopers vroegen blijkens de aanbestedingsstukken voor het perceel Beschermd Wonen om drie kernwoorden: kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Een van de doelen van het inkoopbeleid was het “Ondersteunen naar de hoogst haalbare vorm van herstel/participatie/zelfredzaamheid gegeven het perspectief van de cliënt”. Zelf moeten vragen om crisisopvang voor huiselijk geweld op Twitter is inderdaad de hoogst haalbare vorm van zelfredzaamheid.

 

De Twitter-crisisopvang van @zijishier wordt niet gefinancierd vanuit de aanbesteding en is afhankelijk van vrijwilligersbijdragen.

Zie de aanbesteding op Tenderned:

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/b0c1e61644511974aa761c0dfbf1a142/cid/740119

Naschrift: 

Voor de eerste dag was het probleem via Twitter snel opgelost. Nu moet er ook voor het weekend en de midlange termijn iets geregeld worden. Om 14:35 was er nog geen bericht dat er iets was gevonden. Volg @zijishier voor de laatste stand van zaken.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-561.html

 

3 thoughts on “Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *