Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd – Aanbestedingsnieuws

Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd

De criteriadocumenten voor contractvervoer worden vernieuwd. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van kamerlid Chris Faber (ChristenUnie). Het herziene criteriadocument voor contractvervoer, waarin het leerlingenvervoer en het vraagafhankelijke vervoer zijn inbegrepen, wordt in februari 2017 formeel vastgesteld en gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

De huidige criteriadocumenten voor Wmo-vervoer dateren uit 2011. Faber vindt het hoog tijd worden, dat de documenten worden vernieuwd. Uit een Benchmark van Natuur en Milieu, zie hieronder bleek dat ook aan díe criteria uit 2011, in het rapport vastgesteld op een 6,0 door veel gemeenten niet voldaan wordt bij Wmo-aanbestedingen. praktijkemissienox

Bij het tot stand komen van de geactualiseerde versie van het criteriadocument is volgens de staatssecretaris Dijksma van Natuur en Milieu, aandacht geschonken aan het realiseren van duurzaamheidsambities. Daarbij zijn de medeoverheden en maatschappelijke organisaties betrokken. Deze betrokkenheid heeft er toe geleid dat het conceptdocument op een aantal punten is verduidelijkt en geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen bij de inleidende teksten, de minimumeisen voor luchtkwaliteit en de minimumeisen voor klimaat (waaronder brandstofbesparende maatregelen).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft opdracht gegeven om voor inkopers aanvullende ondersteuning te ontwikkelen, naast de ondersteuning die nu al plaatsvindt door PIANOo. Het gaat daarbij om een aanpak voor strategisch inkopen en een pool van experts die actieve ondersteuning kunnen bieden on the job. Deze expertpool is op 18 november operationeel geworden en zal de komende jaren worden voortgezet.

Bron: Brief van de Staatssecretaris, 30/11/2016, IenM/BSK-2016/277801

beantwoording-kamervragen-van-het-lid-dik-faber-christenunie-over-de-benchmark-duurzaam-inkopen-van-vervoer

criteriabenchmark

 

1 thought on “Criteriadocumenten contractvervoer worden begin 2017 vernieuwd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *