Utrecht gunt aanbesteding dagbesteding ouderen – Aanbestedingsnieuws

Utrecht gunt aanbesteding dagbesteding ouderen

Utrecht heeft een aanbesteding georganiseerd voor het leveren van dagbesteding voor ouderen. De gemeente Utrecht had bij het uitschrijven van de aanbesteding de bedoeling aan maximaal vijf nieuwe aanbieders “Dagbegeleiding ouderen” te gunnen. Gisteren werd bekend gemaakt dat op de aanbesteding vier inschrijvers zich hebben gemeld waarvan er aan drie de opdracht is gegund. De overeenkomst is al in september 2016 getekend, 9 maanden voor publicatie van het gunningsbericht.

Het gaat om de Stichting Karma Zorg (o.a. praatgroepen, filosofie, yoga) , de Stichting Attifa (dagbesteding voor migrantenouderen) en het Huis van de Ronde Tafel B.V. voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In totaal is de waarde van de opdracht op €150.000 geraamd.

Dagbegeleiding is een recht uit de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (Wmo-maatwerkvoorziening). De dagbegeleiding is gericht op dagbesteding in groepsverband, als dagondersteuning niet meer toereikend is en er (nog) geen noodzaak bestaat voor permanent toezicht/ 24-uurszorg in de nabijheid op grond van de Wet langdurige zorg. 

Het gaat hier volgens de aanbestedingsstukken om ouderen die ernstig beperkt zijn in hun zelfredzaamheid (denk aan cognitieve beperkingen ten gevolge van dementie of hersenletsel en/of fysieke beperkingen ten gevolge van de ziekte van Parkinson) en (nagenoeg) niet meer in staat zijn om hun eigen dagstructuur vorm te geven. De aanbesteding stelde onder meer eisen op het gebied van social return, zo moet minimaal 5% van de opdrachtwaarde worden uitgegeven aan de inzet van bij voorkeur werklozen.

Bron: TenderNed, 1 mei 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *