Modelbestek KNV tegen “ware kaalslag” doelgroepenvervoer – Aanbestedingsnieuws

Modelbestek KNV tegen “ware kaalslag” doelgroepenvervoer

“Een ware kaalslag”, zo omschrijft de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)voor taxi- en zorgvervoer, het doelgroepenvervoer. De belangrijkste oorzaak: aanbesteden tegen bodemprijzen. Daarom heeft de KNV samen met cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om een modelbestek voor WMO-vervoer op te stellen. Het modelbestek moet de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toeroepen.

Volgens de KNV is er sprake van inefficiënties, vanwege de bestaande schotten tussen de verschillende soorten zorgvervoer en de bijbehorende budgetten. Ook ontbreekt het vaak aan adequate controle op nakoming van hetgeen gecontracteerd is, en is er geen onafhankelijke klanttevredenheidscontrole. Verder is de contracttermijn van doorgaans twee jaar te kort om kwaliteit op niveau te houden en te investeren in duurzaamheid.

Het modelbestek dateert van 9 februari. Het bestek gaat uit van een minimumprijs in combinatie met adequaat contractmanagement door de opdrachtgever dient bij te dragen aan het selecteren op kwaliteit waardoor “the race to the bottom” kan worden gestopt.  Het gaat uit van een functionele aanbesteding waarbij niet alle uitvoeringseisen volledig zijn uitgewerkt.

Bron: KNV, 15 februari 2017

Zie eerder:

Gehandicapten en vervoerders: Aanbesteden leidt tot onacceptabele race to the bottom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *