SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden

420 kinderen dreigen in de knel te komen door ingewikkelde aanbestedingsprocedure in Sliedrecht en regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Dat concludeert de SGP Christenunie naar aanleiding van het terugtrekken van huidige zorgaanbieders op een aanbesteding voor jeugdzorg. SGP ChristenUnie Sliedrecht stelt er vragen over aan het college van Sliedrecht. Volgens de kleine christelijke partijen is keuzevrijheid en zorgcontinuïteit is in gevaar, door het terugtrekken van zorgaanbieders.

De vragen volgen op het niet-inschrijven van de William Schrikker Groep en het Leger des Heils op een aanbesteding voor jeugdbescherming in de regio Dordrecht, waaronder ook Sliedrecht valt.  Daarbij verwijst de SGP Christenunie naar een artikel in het NRC. “Beide organisaties geven aan in het NRC van 2 oktober jl. dat zij niet hebben ingeschreven omdat de tarieven niet kostendekkend zijn. Totaal gaat het om 420 kinderen. Door de ingewikkelde procedure is het een take it or leave it-verhaal. ”

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema, zie de ministeriële regeling in de Staatscourant. Deze ministeriële regeling bevat de op 17 januari 2017 gepubliceerde versie 2.0 van het jb/jr-certificatieschema. In eerste instantie moesten de gecertificeerde instellingen hier uiterlijk 1 juli 2017 aan voldoen, maar deze datum is later verschoven naar 1 januari 2018

De SGP Christenunie vindt het opmerkelijk dat de gecertificeerde instellingen zijn meegenomen in de aanbesteding in Zuid-Holland-Zuid. In andere jeugdregio’s is dat bewust niet gedaan omdat de VNG en Ministerie van Veiligheid en Justitie nog in overleg zijn of de gecertificeerde instellingen wel aanbesteed moeten worden.

Ook de wethouder van Enschede pleit in de Tubantia voor een subsidierelatie (en dus niet voor aanbesteden, red AN) met de gecertificeerde jeugdzorg instellingen. Er is namelijk sprake van zorgplicht omdat de kinderrechter de jeugdbeschermings- of reclasserings-maatregel toewijst en niet de gemeente. Zelfs, wanneer er geen contract is met de gecertificeerde instelling. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank welke gecertificeerde instelling de maatregel moet uitvoeren.

Zelfs voor dit type zorg is de keuzevrijheid geborgd in de Jeugdwet artikel 2.4 lid 3 en daarom noemt de SGP Christenunie het “Des te meer … zorgelijk dat precies deze twee gespecialiseerde gecertificeerde instellingen niet aanbesteden.”

“Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is de zwaarste vorm van hulpverlening. Daar kunnen we niet zomaar op bezuinigen. Het gaat in Zuid-Holland-Zuid  totaal om 420 kinderen die na 1 januari 2018 vooralsnog geen Jeugdbeschermer hebben. Onderzoek wijst uit dat het overdragen van een jeugdbeschermingsmaatregel, de maatregel met vijf maanden verlengt. Dat kost nog meer geld. Daar moeten goede bestuurlijke keuzes in worden gemaakt. Deze kinderen mogen niet de dupe worden. ”

Bron: SGP Christenunie Sliedrecht, 6 oktober 2017

Zie ook:

William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

Den Haag gaat jeugdzorg regionaal aanbesteden volgens Zeeuws model

Noord-Hollandse gemeenten houden aanbesteding voor crisiszorg jeugd

Hoger beroep jeugdzorg Alphen houdt stand: gemeenten doen inkoop opnieuw

Kwaliteit jeugdpsychiatrie neemt sterk af door aanbesteding

Specialistische jeugdhulp regio Amsterdam en grosse ingekocht

Aanbesteding Jeugdhulp Amsterdam voor 159 aanbieders

VNG: Rechtmatig aanbesteden jeugdzorg niet mogelijk

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Geen duurzame financiering pilots jeugddetentie, Van Nispen: aanbesteden jeugddetentie onbegrijpelijk

Inkoop specialistische jeugdhulp voornamelijk via aanbesteding

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

PIANOo: Aanbesteden in de zorg hoeft niet

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *