PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

Laatst geupdate op mei 8, 2017 door redactie

In een notitie van een voormalig ambtenaar, waar Aanbestedingsnieuws al uit citeerde, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor klassiek aanbesteden, waaronder maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden. Al in 2013 stelt een (inmiddels voormalig) ambtenaar van PIANOo dat alternatieven voor aanbesteden geen oplossing biedt aan de keuzeonvrijheid die met de aanbestedingsregels gepaard gaat.

Het beeld dat uit de notitie ontstaat is dat het Ministerie van BZK nog blijft hopen op keuzevrijheid in zorginkopen met het fenomeen “maatschappelijk aanbesteden” terwijl PIANOo al aangeeft dat hem dat niet gaat worden. BZK wil een “Community Maatschappelijk Aanbesteden”, waarin wordt uitgelegd wat dat inhoudt en hoe tegemoet wordt gekomen aan belangrijke bezwaren die kleven aan traditionele aanbestedingsprocedures.

De voormalig ambtenaar van PIANOo stelt onomwonden dat die keuzevrijheid er niet is, en met de nieuwe regeling voor 2b-diensten wordt het nog meer beperkt. In het stuk wordt aangegeven dat PIANOo wel kan bijdragen “hoe maatschappelijk aanbesteden in overeenstemming kan worden gebracht met de regels van het aanbestedingsrecht”.  Daar is het dus niet mee in overeenstemming.

Fragment Mail “Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein” 15-11-2013

Verderop in het document wordt nog gewag gemaakt van dat de rol van EZ in de transitie bij de zorg minimaal is. “Bij de transitieplannen lijkt het Ministerie van Economische Zaken in ieder geval niet betrokken. Dit klemt omdat de verplichtingen met het aanbestedingsrecht nu juist op (zeer) gespannen voet staan met en beperkingen met zich meebrengen op de veronderstelde zeer ruime beleidsvrijheid”.

Zie eerder: EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

 

1 thought on “PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *