Kwaliteit jeugdpsychiatrie neemt sterk af door aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Kwaliteit jeugdpsychiatrie neemt sterk af door aanbesteding

Bij een onderzoek naar de inkoop van jeugdpsychiatrie blijkt dat twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters KJP-afdelingen of voorzieningen kent, die zijn gestopt of fors zijn gekrompen. Daarnaast zegt zes op de tien kinderpsychiaters collega’s te kennen die na 2015 zijn gestopt met hun vak, bijvoorbeeld door over te schakelen naar de volwassenenpsychiatrie. De kinder- en jeugdpsychiaters wijzen er op dat door de afbraak en verzwakte positie van de kinder- en jeugdpsychiatrie de kwaliteit onder druk komt te staan en de grenzen van verantwoorde zorg in zicht komen.

Jeugdpsychiatrie moet sinds de transitie van het sociaal domein, lokaal worden ingekocht door gemeenten. Om de behandeling zo veel mogelijk te continueren, moeten gemeenten de zorg van individuele psychiaters via aanbestedingen inkopen.

“De administratieve en financiële druk leidt tot een grote leegloop: “Heel veel zelfstandig gevestigde (kinder- en jeugd)psychiaters zijn al gestopt, al na de transitie, maar nu met de komende veranderingen in de bekostigingen en veelal aanbestedingen stoppen ze massaal…”, zo noteert het onderzoeksrapport uit de opmerkingen van een kinder- en jeugdpsychiater.”

“De wachtlijsten zijn heel lang geworden en het is moeilijk kinderen klinisch te plaatsen of door te verwijzen en/of een crisisplek te regelen. Kinderen worden niet tijdig doorverwezen en komen te laat in specialistische zorg. Gemeentelijke indicatiestellers en sociale wijkteams kennen de expertise van de kinder- en jeugdpsychiatrie onvoldoende en bemoeien zich met de inhoud van de zorg. Kinder- en jeugdpsychiaters zijn zo niet in staat om volgens hun professionele standaarden te werken.”

Ook wordt in het rapport opgemerkt dat de 24-uurscrisisdient niet is ingericht op kinderen en jongeren en mist de specifieke expertise voor deze doelgroep. Door het vertrek van psychiaters ontstaat er bovendien een grote caseload, waardoor de psychiaters overspannen raken. Maar liefst 54,2% van de ondervraagden pleit voor een terugkeer naar een vergoeding van de zorgverzekeraar.

De VNG en het ministerie van VWS zijn blijkens een persbericht van het VNG op zoek naar oplossingen. Zij erkennen het belang van goede kinder- en jeugdpsychiatrie, de huidige knelpunten en de cruciale rol van specialistische GGZ binnen het nieuwe jeugdstelsel. De aanwezige afvaardiging van de kinder- en jeugdpsychiatrie onderschrijft op zijn beurt de doelstellingen van de transformatie. De partijen willen gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor de knelpunten en blijven hierover in gesprek. VNG en VWS zoeken vooralsnog naar oplossingen door het opschalen van de inkoop in de 42 jeugdregio’s en op bovenregionaal niveau.

Zie ook: Onderzoeksresultaten peiling kinder- en jeugdpsychiaters NVvP mei 2017

Zie eerder:

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

1 thought on “Kwaliteit jeugdpsychiatrie neemt sterk af door aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *