Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand – Aanbestedingsnieuws

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

De Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat zegt hij in antwoord op kamervragen van Nine Kooiman (SP) over de jeugdbescherming en reclassering in Arhem. In Arnhem hebben diverse aanbieders aangekondigd zich terug te trekken uit de aanbesteding omdat de prijs te laag is. Daarmee is volgens Kooiman de jeugdzorg niet gegarandeerd.

“Op dit moment is de aanbestedingsprocedure in de regio Arnhem nog niet afgerond en past het mij niet om hierover uitspraken te doen.”, zo laat de staatssecretaris weten. Hoe kan het dan, dat er €1,2 miljard minder geld is uitgegeven aan de gecombineerde clusters Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, dan het Gemeentefonds hiertoe beschikbaar stelt?  Daar doet de staatssecretaris met de gemeenten nog onderzoek naar. dscf6927

Op de vraag of er meer, vergelijkbare gevallen zijn van een mislukte inkoop van jeugdzorg, antwoordt de staatssecretaris ook dat dit een verantwoordelijkheid is van de gemeenten en niet van het Rijk.

“Conform de wet dient het college te voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen. Het is aan de gemeenteraad om erop toe te zien dat het college zich bij de inkoop van de jeugdbescherming rekenschap geeft van deze verantwoordelijkheid en de wettelijke vereisten die gelden voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is geen verantwoordelijkheid van het Rijk om een overzicht te hebben van de onderhandelingen en aanbestedingsprocedures die plaatsvinden tussen gemeenten en instellingen. “

Volgens de staatssecretaris is het aan de gemeenteraad om erop toe te zien dat het college zich bij de inkoop van de jeugdbescherming “in voldoende mate rekenschap geeft van deze verantwoordelijkheden”. Als instellingen en gemeenten vastlopen in het inkoopproces, hebben zij ook de mogelijkheid om de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in te schakelen. De TAJ is beschikbaar om te bemiddelen tussen gemeente en instellingen vanuit het oogpunt van continuïteit van zorg. In het kader van de inkoop in de regio Arnhem heeft geen van de partijen zich gemeld bij de TAJ.

Bron: Handelingen II 2016/16, aanhangsel 491

1 thought on “Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *