Vervangen gevelkozijnen Ruppertgebouw Universiteit Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Vervangen gevelkozijnen Ruppertgebouw Universiteit Utrecht

Foto: © Universiteit Utrecht

De beglazing in het Ruppertgebouw bestaat voor een groot deel uit enkele beglazing, waaronder de beglazing van de dakkappen. Ook zijn de stalen kozijnen niet geïsoleerd. Het doel van deze aanbesteding is door middel van het vervangen
van de huidige kozijnen en beglazing in de dakkappen het comfort te vergroten enhet gebouw verder te verduurzamen (energieoptimalisatie). Het Marinus Ruppertgebouw aan de Leuvenlaan 21 heeft als gebruiksfunctie onderwijs en ligt in het centrum van het Utrecht Science Park (USP). Dit gebouw is gebouwd tussen 1961 en 1963 en is door Sjoerd Wouda
ontworpen. De maatvoering van het gebouw is bijzonder. Het gebouw is 180 meter lang en 30 meter breed en heeft een BVO van circa 12.000 m². Het Ruppertgebouw is een gemeentelijk monument.

Aanbesteder wil dat de huidige gelaste stalen kozijnen met beglazing, de aftimmering van overstekken en boeiboorden van de dakkappen in het Ruppertgebouw vervangen worden. Door ASWA Architecten zijn verschillende varianten uitgewerkt. In 2023 zijn twee kozijnen als proef vervangen. De UU heeft gekozen voor de variant waarbij de bestaande stalen kozijnen worden vervangen door thermisch onderbroken profielen in combinatie met HR++ glas. Het behoudt van het monumentale karakter is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In 2007 heeft bij de bouw van het naastgelegen (studenten)woningcomplex Casa Confetti een bouwkraanongeluk plaatsgevonden waarbij een aantal dakkappen is verwoest en vervolgens is hersteld met nieuwe kappen en aluminium kozijnen. Ook de vervanging van deze kozijnen behoren tot het werk.
Er is geen verdeling in percelen gehanteerd, vanwege de verwevenheid van de bouwkundige werken in de zin van engineering, planning en coördinatie.
Onderstaande werkzaamheden horen bij het werk
− alle bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van de dakkapkozijnen;
− alle sloop/demontagewerkzaamheden die nodig zijn voor het werk;
− asbest- en Chroom 6 sanering;
− dakdekkerswerkzaamheden (t.b.v. aansluitingen);

− constructieve aanpassingen (t.b.v. dak).

Aanbesteder voort een niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen, een selectiefase en een gunningsfase.

Bron: Tenderned dinsdag 7 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/335616

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 8 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *