Inkoop jeugdzorg Den Haag bekend – Aanbestedingsnieuws

Inkoop jeugdzorg Den Haag bekend

Laatst geupdate op november 5, 2019 door redactie

De inkoopsamenwerking die voor de regio Haaglanden jeugdzorg inkoopt, heeft de winnaars bekend gemaakt van een aanbesteding daarvan. Het gaat in totaal om 118 dienstverleners. De aanbesteding is gedurende de (verlengde) Alcateltermijn nog voorlopig en wordt pas definitief -als geen der inschrijvers bij de rechtbank bezwaar aantekent, op zijn vroegst 22 december 2017.

Met de aanbesteding is Jeugd en Opvoedhulp, JGGZ, EED, Voormalig AWBZ, en Curatieve GGZ gemoeid. Tegen het inkopen van jeugdzorg via aanbestedingen is veel weerstand vanuit de zorgverlening. Voor aanbestedingen in de regio Tilburg (Hart van Brabant) en de regio Rotterdam (Rijnmond) hebben de jeugdzorginstanties met wisselend succes beroep aangetekend.

Naast de diverse GGZ-instellingen maakt ook de brancheorganisatie GGZ Nederland zich ernstige zorgen over de inkoop van jeugdhulp. Over het aanbesteden van jeugdzorg zijn ook kamervragen gesteld en moties ingediend. Kersverse Minister De Jonge (CDA) heeft de verantwoordelijkheid voor het inkopen vooralsnog echter van de hand gewezen. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en jeugdinstellingen samen.

Zie de lijst:

http://www.h10inkoop.nl/wp-content/uploads/2017/12/overzicht-voorlopig-gegunde-aanbieders-inst.pdf

Zie eerder:

Minister schuift verantwoordelijkheid jeugdzorg af naar gemeenten.

GGZ Nederland blij met de uitspraak over kostprijs jeugdzorg Tilburg

Uitspraak GGZ Breburg / Tilburg: aanbesteding niet proportioneel

Ook GGZ-instelling Mondriaan staakt zorgverlening om aanbesteding

Parnassia verliest rechtszaak Jeugdzorg Rijnmond voor meer budget bij aanbesteding

SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden

William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

Den Haag gaat jeugdzorg regionaal aanbesteden volgens Zeeuws model

Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

VNG adviseert: jeugdbescherming kan via subsidietraject

VNG: Rechtmatig aanbesteden jeugdzorg niet mogelijk

 

1 thought on “Inkoop jeugdzorg Den Haag bekend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *