Europese Commissie komt met nieuw werkpakket aanbesteden – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Europese Commissie komt met nieuw werkpakket aanbesteden

Vice-President van de Europese Commissie voor Banen en Groei, Jirky Katainen en Europees Commissaris Elzbieta Bieńkowska hebben 3 oktober een nieuw werkpakket voor aanbestedingen gepubliceerd. Het aanbesteden moet daarmee nog duurzamer en innovatiever worden. Zo wordt er met het werkpakket een vrijwillige helpdesk opgericht voor grote projecten en overeenstemming met de EU-regelgeving. Daarnaast moeten inkopers nog verder (nóg verder? Ja nog verder, red AN) professionaliseren.

In de bijbehorende vraag en antwoord, die alleen in het Engels is verschenen. laat de Europese Commissie weten waarom hier nu mee te komen. De regels zijn volgens de Europese Commissie met de introductie van de nieuwe richtlijnen verder versimpeld, maar de mogelijkheden ervan zijn nog niet volledig benut.

These rules were further simplified in 2014 (Directives 2014/23/EC2014/24/EC and 2014/25/EC), giving public authorities the power to use public procurement to achieve environmental, societal or innovative objectives when buying goods and services. But so far these new opportunities have not been fully used.

De lidstaten worden met het werkpakket: “aangemoedigd een strategische aanpak te ontwikkelen voor hun beleid inzake overheidsopdrachten, gericht op zes prioriteiten:

  • meer gebruikmaking van innovatieve, groene en sociale criteria bij de gunning van overheidsopdrachten;
  • professionalisering van overheidsinkopers;
  • betere toegang van kmo’s en EU-ondernemingen tot de aanbestedingsmarkten in respectievelijk de EU en derde landen;
  • meer transparantie en integriteit en betere gegevens over overheidsopdrachten;
  • digitalisering van aanbestedingsprocedures; en meer samenwerking tussen overheidsinkopers in de hele EU.

Helpdesk
Er komt een, niet-verplichte, helpdesk voor regelgeving bij grote opdrachten. Volgens de Commissie kunnen complexe projecten vanaf het begin fout lopen “als de projectbeheerders de complexe regels voor grootschalige overheidsopdrachten niet helemaal begrijpen.” De Commissie gaat daarom een helpdesk oprichten, voor de ex ante assessment van overheidsopdrachten. De helpdesk moet specifieke vragen over projecten met een geraamde waarde van meer dan 250 miljoen euro reeds in een vroeg stadium beantwoorden.

Voor projecten die voor de betrokken lidstaat van groot belang zijn of een totale geraamde waarde van meer dan 500 miljoen euro vertegenwoordigen, zullen de betrokken instanties de Commissie kunnen verzoeken om het volledige plan te controleren op overeenstemming met de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, wat de onzekerheid en het risico op vertragingen en juridische obstakels aanzienlijk zal terugdringen. Het mechanisme is vrijwillig, het advies van de Commissie is niet-bindend en de informatie zal met inachtneming van strikte vertrouwelijkheidsregels worden verwerkt.

Zie hiervoor verder:

Openbare raadpleging

Ook is de Europese Commissie op 3 oktober gestart met een gerichte raadpleging om van belanghebbenden te horen hoe zij denken dat innovatie kan worden bevorderd via de aanbesteding van goederen en diensten. Overheidsopdrachten voor innovatie kunnen zowel betrekking hebben op de resultaten van innovatie als op innovatieve vormen van aankoop. Deze raadpleging loopt tot en met 31 december en zal worden meegenomen in de toekomstige richtsnoeren voor overheden, waarin aspecten zoals strategiebepaling, ondersteuning van overheidsopdrachten voor innovatie of het gebruik van innovatievriendelijke aanbestedingsinstrumenten aan bod zullen komen.

Pilot Integriteitspact

In elf lidstaten, in Oost-Europa en verder Portugal en Italië wordt een pilot gehouden met Integrity Pacts. Daarin moet worden gegarandeerd dat door de EU gemaakte investeringen ook daadwerkelijk worden opgeleverd. Een derde partij moet dan het aanbestedingsproces bewaken. Het is een tool die is opgericht door Transparency International, een Duitse vereniging (NGO) die zich wereldwijd inzet voor transparantie en tegen corruptie.   

Professioneler inkopen

Voor het professioneler inkopen heeft de Commissie een aanbeveling geschreven: C-2017 ,6654. Dat is een juridisch niet-bindend beleidsstuk. In de aanbeveling staat dat lidstaten zouden moeten werken aan een lange termijn professionaliserings-strategie, die onder meer moet aangeven wat de belangrijkste competenties zouden moeten zijn van overheidsinkopers en daarnaast relevante opleidingen en training moeten bieden. In het HRM-beleid zouden ook prestatiegerichte beloningen moeten worden opgenomen om good practices in innovatief, duurzaam en sociaal inkopen te belonen.

Zie ook:

Zie ook de speech van Bienkowska waarin zij verder ook het CETA-verdrag verdedigt:
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska_en

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *