William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

De William Schrikker Groep afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ziet af van de aanbesteding voor 2018 in de regio Zuid Holland Zuid (Dordrecht en omstreken). De reden daarvoor is dat de WSG een kloof ziet tussen de voorwaarden in de aanbesteding en de bodemeisen waar de dienstverlening aan moet voldoen, volgens de Jeugdwet.

De William Schrikker Groep acht het door deze kloof tussen de Aanbestedingswet en de Jeugdwet, niet mogelijk om de juiste kwaliteit van zorg te bieden. In totaal zijn met de verleende zorg 300 kwetsbare gezinnen gemoeid, waarbij sprake is van een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Bron: WSG 2017

Bestuurder Erik Heijdelberg: “We worden als het ware in een spagaat gedwongen. Ons hart ligt bij onze cliënten, een kwetsbare groep waar continuïteit van hulp geen vanzelfsprekendheid is. Maar die hulp moet ook aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Met die kwaliteitseisen zijn bepaalde kosten gemoeid. De William Schrikker is een stichting zonder winstoogmerk maar dat betekent niet dat we op de pof hulp kunnen blijven verlenen. We komen er met de meeste gemeenten wel uit maar in dit geval hebben we het zware besluit genomen om niet mee te doen met de aanbesteding. Er is een grens.”

Voor de William Schrikker staat het behoud van kwaliteit en continuïteit van de hulp aan de kinderen en hun ouders voorop. Om die kwalitatieve zorg te kunnen leveren is afstemming met de regio vereist. Daarnaast moeten afspraken gemaakt kunnen worden over kostendekkende tarieven voor de geboden zorg en een jaarlijkse indexatie van die tarieven. Dat is met deze procedure in Zuid Holland Zuid niet mogelijk. Daardoor ontstaan voor de organisatie meerjarige verliezen die nergens gedekt worden en onverantwoord zijn.

Bron: WSG, 29 september 2017

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

2 thoughts on “William Schrikker Groep wijst aanbesteding jeugdzorg Dordrecht af

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *