Specialistische jeugdhulp regio Amsterdam en grosse ingekocht – Aanbestedingsnieuws

Specialistische jeugdhulp regio Amsterdam en grosse ingekocht

Bron: Persfoto Zorgregio Amsterdam

Vrijdag 27 januari 2017 zijn in het stadhuis van Amsterdam op symbolische wijze de contracten specialistische jeugdhulp 2018 ondertekend door jeugdhulpaanbieders en veertien wethouders uit de regio Amsterdam/Zaanstreek/Waterland. Amsterdam was namens de 14 samenwerkende gemeenten gemandateerd om de tender uit te voeren. Op 1 juli 2016 startte de openbare aanbesteding. Op 18 november sloot de termijn van inschrijving.

Bij specialistische jeugdhulp is goed voorspelbaar welk traject welk resultaat zal bieden en wat de kosten ervan zijn. In sommige gemeenten leveren de lokale teams een deel van deze hulp. Specialistische jeugdhulpverleners leveren een ander deel van de hulp; er is dan per definitie een verwijzing van het lokale team of de huisarts voor nodig. De specialistische jeugdhulp omvat ca. 85 % van het totale aantal gezinnen dat specialistische jeugdhulp ontvangt.

Bij het financieren van specialistische jeugdhulp gaan gemeenten werken met één overzichtelijk en herkenbaar tarief per profiel/intensiteit in plaats van met honderden ‘losse’ en verschillende tarieven. Deze nieuwe tarieven zijn door gemeenten en aanbieders gezamenlijk vastgesteld. Deze belangrijke vereenvoudiging van het systeem zal de administratieve lasten voor alle partijen sterk verlichten.

Wethouder Kukenheim van Gemeente Amsterdam feliciteerde namens de veertien samenwerkende gemeenten alle jeugdhulpaanbieders met deze mijlpaal en bedankten hen voor hun actieve medewerking (zie foto). De aanbesteding sluit aan bij de nieuwe resultaatgerichte inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018 om te komen tot een samenhangende jeugdhulpverlening die met perspectief en dichtbij het gezin is georganiseerd. De jeugdhulp wordt zo beter betaalbaar, is meer gericht op preventie en moet stapeling van hulp (“verkokerd inkopen”) voorkomen. Het jaar 2017 is een proefperiode voor het resultaatgericht werken van de leveranciers van jeugdhulp.

De vernieuwingen binnen de jeugdhulp zijn erop gericht om vanaf 2018 resultaatgericht te gaan werken, namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin in plaats van op het aanbod van instellingen. De gemeenten kopen daartoe in 2018 specialistische jeugdhulp in om de resultaten van een breed perspectiefplan van een gezin, dat vooraf wordt opgesteld, integraal te kunnen realiseren. Het gezin krijgt de hulp die nodig is. De afspraken die hierover worden gemaakt leiden tot een vereenvoudiging voor gezinnen, lokale teams en aanbieders en brengen de volgende verbeteringen:

  • eigen regie door ouders centraal, waar nodig met ondersteuning door het lokale team;
  • samenhangende hulp op alle leefdomeinen voor gezinnen die dat nodig hebben;
  • meer handelingsvrijheid voor de professionals;
  • een aanzienlijke verlichting van de administratieve last door te werken met vaste tarieven;
  • duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van professionals (hoofdaannemerschap);
  • een verantwoorde besteding van het budget;
  • meetbare resultaten en daarmee inzicht in kwaliteit van de jeugdhulp.
  • 2016/2017 – Aanbesteding en implementatie

Bron: Zorgregio Amsterdam, 27 januari 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *