Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Kamerlid Kooiman (SP) heeft een motie ingediend voor het vaststellen van een minimaal basistarief in de jeugdzorg. In de motie constateert Kooiman dat de gemeenten bij inkoop van jeugdzorg zulke lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding. De motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren en in te grijpen wanneer dit niet gebeurt.

De tekst van de motie: 1986a_50

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wmo aanvullende eisen zijn gesteld met betrekking tot de basistarieven;

constaterende dat de Jeugdwet een spiegelbepaling bevat waardoor het college dezelfde verantwoordelijkheid draagt voor basistarieven in de jeugdzorg;

overwegende dat het noodzakelijk is gebleken om een minimaal basistarief te hanteren om goede zorg te kunnen garanderen;

constaterende dat echter recentelijk is gebleken dat gemeenten voor de inkoop van zorg in 2017 dermate lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat gemeenten reële tarieven hanteren en in te grijpen wanneer dit niet gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

2 thoughts on “Kooiman (SP) dient motie in voor reële tarieven jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *