Inkoop specialistische jeugdhulp voornamelijk via aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Inkoop specialistische jeugdhulp voornamelijk via aanbesteding

De VNG heeft de 42 jeugdregio’s gevraagd hoe ver men is met de inkoop en contractering  voor het komende jaar. De jeugdregio’s zijn, zo bericht de VNG, positief over de inkoop van specialistische jeugdhulp. De jeugdregio’s laten weten ook in 2018 passende specialistische jeugdhulp te kunnen garanderen. Het programma Zorglandschap specialistische jeugdhulp voerde de enquête uit.

Op dit moment hebben 28 van de 42 jeugdregio’s hun activiteiten en beelden over de inkoop en contractering van specialistische jeugdhulp voor 2018 gedeeld. Ongeveer de helft van de jeugdregio’s koopt in 2018 specialistische jeugdhulp in via aanbesteding. Naast aanbesteding worden bestaande contracten verlengd, in enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van een open house model. Vooral op de onderdelen Jeugdzorg+ en crisiszorg wordt bovenregionaal samengewerkt. Driekwart van de jeugdregio’s ziet kansen om de regionale en bovenregionale samenwerking te verbeteren, bijvoorbeeld door verdere uitbreiding van de onderdelen waarop wordt samengewerkt.

Het programma Zorglandschap specialistische jeugdhulp van de VNG wil bijdragen aan meer inzicht in de organisatie en ontwikkeling van specialistische jeugdhulp. Daarom  daarom is deze uitvraag gedaan. Op basis van de uitkomsten benadert het ondersteuningsteam de jeugdregio’s die tegen vraagstukken in de inkoop aanlopen. Daarvoor is het onderzoek ook opgezet.

Zie:

VNG, 8 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *