Groenlinks dient initiatiefwet in tegen aanbesteden in de zorg

GroenLinksleider Jesse Klaver en zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet presenteerden zaterdag een initiatiefwet waardoor gemeenten niet langer verplicht zijn de zorg aan te besteden. GroenLinks wil af van het idee dat Europees bepaald wordt hoe gemeenten hun zorg moeten inrichten. Met het voorstel wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. Dat moet dan komen, na artikel 2.7, luidende: Artikel 2.7a […]

Bambini di Casa schendt speekverbod aanbesteding jeugdzorg Venlo

Jeugdzorgverlener Bambini a Casa, dat nadat het afviel in de aanbestedingsrace om de jeugdzorg in Venlo, is veroordeeld door de kortgeding rechter voor het overtreden van een spreekverbod in de aanbestedingsdocumentatie.  Dat zou de directeur van de onderneming gedaan hebben door e-mails te sturen naar B&W en raadsleden om de in zijn ogen onterechte en […]

Inkoop jeugdzorg Den Haag bekend

De inkoopsamenwerking die voor de regio Haaglanden jeugdzorg inkoopt, heeft de winnaars bekend gemaakt van een aanbesteding daarvan. Het gaat in totaal om 118 dienstverleners. De aanbesteding is gedurende de (verlengde) Alcateltermijn nog voorlopig en wordt pas definitief -als geen der inschrijvers bij de rechtbank bezwaar aantekent, op zijn vroegst 22 december 2017. Met de […]

Minister schuift verantwoordelijkheid jeugdzorg af naar gemeenten.

In antwoord op kamervragen van SP-kamerlid Nine Kooiman, naar aanleiding van berichten dat onder meer de William Schrikker Groep (WSG) niet meedingt in een aanbesteding voor jeugdzorg, stelt Minister de Jonge dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Minister. De gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk. En als de WSG niet aan de door de gemeente […]

Parnassia uitspraak offline maar we hebben ‘m nog

Voor alle geïnteresseerde juristen die de Parnassia uitspraak hadden willen downloaden maar nu op een “onbekend probleem” stuiten, bij het aanklikken van de link http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8489 hebben wij goed nieuws. We hebben een kopie ervan. De stichting Imelda Nolet blijkt overigens tot doelstelling te hebben:  “De stichting heeft als doel de bevordering van het geestelijk, lichamelijk en materieel […]

Parnassia verliest rechtszaak Jeugdzorg Rijnmond voor meer budget bij aanbesteding

Zorginstelling Parnassia heeft een rechtszaak aangespannen tegen Rotterdam Rijnmond om te vorderen dat het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de opdracht (jeugdzorg) zou worden verhoogd van circa € 38.200,00 per jaar naar het bedrag van € 54.580,00 per jaar, omdat er veel meer jeugdigen zijn zorg nodig hebben dan de inkoopsamenwerking stelt. Volgens de rechter is […]

GGZ Nederland blij met de uitspraak over kostprijs jeugdzorg Tilburg

GGZ Nederland is blij dat GGZ-Breburg in het gelijk is gesteld en eindelijk wordt erkend dat er sprake is van te lage tarieven in de jeugdzorg. Dat laat woordvoerder Mariska Siebring weten in een reactie op de uitspraak van GGZ Breburg tegen de gemeente Tilburg. “Tegelijkertijd betreurt de landelijke koepelorganisatie van GGZ-instellingen, dat het blijkbaar nodig […]

Uitspraak GGZ Breburg / Tilburg: aanbesteding niet proportioneel

Een aanbesteding voor jeugdzorg van de Gemeente Tilburg is door de rechter verboden. De gemeente moet volgens de rechter rekening houden met de eisen uit de Jeugdwet, en moet proportioneel en doelmatig zijn, zoals volgens de Aanbestedingwet. Op basis van de eisen in de jeugdwet en de onderbouwing van de kostprijs van de GGZ Breveld, […]

Ook Jeugdbescherming Den Haag trekt zich terug uit aanbesteding

Eerder trokken in Rotterdam, Alkmaar en Limburg jeugdzorg leveranciers zich terug uit de aanbestedingsprocedure. Ook de Jeugdbescherming in Den Haag blijkt zich eind oktober terug te hebben getrokken uit de aanbesteding voor jeugdzorg. De onvrede van de Haagse Jeugdzorg is gelegen in de inkoopvraag. Het beschreven takenpakket krijgt volgens de organisaties “meer de vorm van 1ste […]

Jeugdzorg roept Minister de Jonge op tot oplossen knelpunten aanbesteden

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland roept de nieuwe Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op tot het oplossen van problemen rondom aanbesteden in de zorg. Spigt wijst erop dat veel jeugdzorgorganisaties zich zorgen maken, over het aanbesteden in het sociaal domein. “In plaats van gesprekken over samenwerking en vernieuwing van de zorg, […]

VNG adviseert: jeugdbescherming kan via subsidietraject

Uit recent onderzoek blijkt dat er maatregelen nodig om reële risico’s op te lossen voor de continuïteit van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Uit het onderzoek kwam ook een andere belangrijke uitkomst: aanbesteden is niet verplicht, subsidiëren blijkt mogelijk. Al langer waren er zorgen over de continuïteit van de uitvoering van de jeugdbescherming […]

SGP Christenunie Sliedrecht: zorgcontinuïteit jeugdzorg in gevaar met aanbesteden

420 kinderen dreigen in de knel te komen door ingewikkelde aanbestedingsprocedure in Sliedrecht en regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Dat concludeert de SGP Christenunie naar aanleiding van het terugtrekken van huidige zorgaanbieders op een aanbesteding voor jeugdzorg. SGP ChristenUnie Sliedrecht stelt er vragen over aan het college van Sliedrecht. Volgens de kleine christelijke partijen is keuzevrijheid […]