Datalek Tenderned: ook Stein verwijdert privacygevoelige informatie – Aanbestedingsnieuws

Datalek Tenderned: ook Stein verwijdert privacygevoelige informatie

Persoonsgegevens van 332 inwoners van Stein hebben bijna een jaar onbedoeld op TenderNed gestaan. De privacygevoelige informatie was te vinden in een bijlage van een document voor het aanbesteden van de verstrekking van hulpmiddelen en de levering van service. Stein is ervoor gewaarschuwd door de gemeente Sittard-Geleen, die het op hun beurt weer hadden, van TenderNed.

De betreffende inwoners zijn Wmo-cliënten. Hun naam, adres en woonplaats was op een tabblad van een Excelbestand vermeld, evenals hun geboortedatum, burgerservicenummer en aangevraagde hulpmiddelen. Direct nadat de gemeente Stein op de fout was geattendeerd, [red AN: maanden nadat het in alle landelijke kranten had gestaan en nog meer maanden nadat Aanbestedingsnieuws voor het eerst over het datalek op TenderNed berichtte], heeft TenderNed [!] de informatie van haar site gehaald.

Bron: Pxabay
https://pixabay.com/nl/users/typographyimages-3575871/
Het datalek is binnen de wettelijk 72 uur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stein heeft extern juridisch advies ingewonnen. Alle partijen, waarvan Stein weet, dat ze inzage in de documenten hebben gehad, zijn verzocht de data te verwijderen en ons te berichten als dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Alle 332 betrokken Wmo-klanten zijn geïnformeerd per brief en er is tijdelijk een speciaal telefoonteam ingericht om vragen van betrokken inwoners te beantwoorden. Er vindt intern onderzoek plaats naar de precieze toedracht en omstandigheden van dit voorval. Dit uiteraard om lering te trekken, maar vooral om maatregelen te treffen naar de toekomst om dit de voorkomen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen en aanscherpen van processen en procedures.
In de communicatie naar de betrokkenen is rekening gehouden met deze kwetsbare doelgroep. Stein heeft het zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld door het noemen van concrete voorbeelden, hoe mensen misbruik kunnen herkennen. Er is een centraal telefoonnummer opengesteld waar inwoners terecht kunnen met eventuele aanvullende vragen na het lezen van de brief. Daarnaast kunnen zij contact opnemen met onze afdeling juridische zaken, als zij onverhoopt toch vermoeden slachtoffer te zijn van misbruik van gegevens. Tot op heden zijn er nog geen signalen bekend van misbruik van persoonsgegevens.
Bron: Stein, 16 januari 2018

1 thought on “Datalek Tenderned: ook Stein verwijdert privacygevoelige informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *