UWV gaat housing en hosting datacentra ongesplitst aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

UWV gaat housing en hosting datacentra ongesplitst aanbesteden

UWV heeft nog tot 1 januari 2018 een contract, van € 60 miljoen per jaar,  met IBM voor datacenterdienstverlening.  Dat contract loopt af en er zal een aanbesteding plaatsvinden voor een nieuw contract. IBM is onder meer verantwoordelijk voor werk.nl. Het gaat bij de verlening van datacentra om de verwerkingsinfrastructuur, oftewel hardwarecomponenten en basis software die algemeen wordt ingezet om systemen zoals werk.nl te kunnen draaien en beheren.

Het contract zal in zijn geheel worden aanbesteed, in tegenstelling tot een eerder advies om de opdracht op te knippen in een deel dat bij overheidsdatacentra blijft en een deel dat aanbesteed wordt. Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken  en Werkgelegenheid, het Bureau ICT-Toetsingen (BIT) om advies gevraagd. Het BIT is een organisatie speciaal ingericht als kennisinstituut voor IT-aanbestedingen. Het BIT-advies doet een aantal aanbevelingen voor het project van UWV om zijn datacenterdienstverlening opnieuw aan te besteden en vervolgens te migreren naar de nieuwe leverancier.

Een van die aanbevelingen was om over te gaan tot splitsing van de aanbesteding in een housing- en een hosting-kavel, waarbij housing naar de mening van het BIT moet worden ondergebracht bij overheidsdatacenters (ODC’s). Bij het housen van een server wordt alleen het netwerk geleverd, de organisatie brengt dan zelf (of via een derde) de server in. 

Minister Asscher neemt dat advies niet over. Het project levert volgens de Minister straks, “naast het handhaven van rechtmatigheid, financiële voordelen op door betere contractvoorwaarden. Het is de bedoeling dat het nieuwe contract eveneens kwalitatieve voordelen oplevert, bijvoorbeeld doordat de flexibiliteit van de inzetbare techniek zal worden vergroot.”

In 2017 zal begonnen worden met de aanbesteding van de datacenterdienstverlening waarop vanaf eind 2018 de migratie zal plaatsvinden.  Stabiliteit en continuïteit, inclusief de informatiebeveiliging, van de ICT voorzieningen bij UWV zijn van het grootste belang voor de dienstverlening van UWV. Deze staan dan ook bovenaan de prioriteiten die UWV stelt voor zijn ICT systemen. Het BIT adviseert om een sterk projectteam op te zetten dat ook inhoudelijk betrokken wordt bij de aanbesteding. Daarvoor heeft het UWV ook onlangs een aanbesteding uitgeschreven: zie TenderNed.

In januari 2016 berichtte Asscher nog dat het UWV juist, in tegenstelling tot het beeld dat daarover in diverse IT-media was geschapen, erg tevreden was over de dienstverlening van IBM.”UWV heeft overigens destijds bewust gekozen voor een lange looptijd van het contract met IBM omdat bij het soort dienstverlening dat IBM biedt juist continuïteit van groot belang is. Ook wanneer wel sprake moet zijn van een transitie naar een andere leverancier is de transitieperiode vaak zo lang dat in de tussentijd andere veranderopgaven worden verdrongen.”

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 26 448, 590

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *