Minister bevestigt: aanbesteding Twentekanaal ingetrokken vanwege te grote risico’s

Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga (VVD) antwoordt in antwoord op kamervragen van  Remco Dijkstra en Han ten Broeke (ook beiden VVD) dat de aanbesteding tijdens de uitvoering is ingetrokken omdat bij de verdere uitwerking bleek dat er te veel risico’s aan het project zaten. Het gaat dan om het optreden van kwelwater maar ook de risico van infiltratie naar het kanaal, met als gevolg verdroging.

Eerder bleek dat al na een publicatie in Dagblad Tubantia. In dat dagblad liet lokaal PvdA-bestuurder Jan Bron weten dat de regio echt zit te springen om de verruiming van het Twentekanaal. Dat zei hij omdat hij had begrepen van Rijkswaterstaat dat de aanbesteding mislukt was, omdat onvoldoende rekening is gehouden met de grondwatersituatie.

©Rijkswaterstaat 2017

De kamerleden Dijkstra en Ten Broeke vroegen ook daarnaar, maar hoe het dan kan dat Dagblad Tubantia het dan eerder weet dan de geïnteresseerde kamerleden en de Minister, daarop antwoordt de Minister ontwijkend. Heeft de desbetreffende PvdA-bestuurder niet eerst overleg moeten hebben met de Minister alvorens een interview te geven? Nou, de Minister wil ook graag dat de verruiming van het Twentekanaal er komt, dat is namelijk belangrijk voor de regio.

Van Nieuwenhuizen: “Op dit moment is er al sprake van het optreden van kwelwater, daarnaast bestaat ook het risico van infiltratie naar het kanaal toe, met als gevolg verdroging. Gezien de ervaringen uit het verleden met grondwaterbeheersing bij kanalenprojecten gaf dit onvoldoende aanknopingspunten en zekerheden om met de aanbesteding door te gaan. Hierop is de aanbesteding in de huidige vorm ingetrokken.”

Volgens de Minister is vertraging, als gevolg van het intrekken van de aanbesteding, alleen niet te voorkomen. “Parallel aan het opstellen van het nieuwe contract zal met de regio worden onderzocht waar mogelijke knelpunten zijn. Waar mogelijk zullen we maatwerk toepassen. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of met verkeersmaatregelen al eerder beperkt met schepen met vaarklasse Va gevaren kan worden. Onderzocht wordt ook of en met welke middelen een versnelling van werkzaamheden mogelijk is.”

De verdieping van het Twentekanaal en de verruiming van de vaargeul is niet de enige werkzaamheid die rond het Twentekanaal gepland is. op dit moment worden vijf verschillende andere werkzaamheden uitgevoerd:

Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex Eefde uit met een tweede sluis, voor een kortere wachttijd en betere bereikbaarheid van de Twentse haven.

Twentekanalen: Groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan sluis- en gemaalcomplex Delden en Hengelo. Zo verbetert de doorvaart.

Twentekanalen: versterking bruggen

De draagkracht van 4 bruggen over de Twentekanalen wordt verbeterd. Zo zorgt Rijkswaterstaat, samen met de regio, voor vlot en veilig verkeer. Hiertoe had de Provincie besloten na een motie van het Overijsselse CDA om hier 5 miljoen voor te reserveren.

Twentekanalen: waterbeheer zijkanaal e.o.

Rijkswaterstaat brengt ook een nieuwe kleilaag aan op de bodem van het Twentekanaal, om kwelwateroverlast in de omgeving op te lossen.

Twentekanalen: verruimen vaarweg

Het onderhavige project: Rijkswaterstaat verruimt de Twentekanalen zodat grotere schepen (klasse Va) gebruik kunnen maken van deze belangrijke vaarroute. Dit project is halverwege de aanbesteding gestopt.

Twentekanalen: groot onderhoud Gemalen Eefde

Rijkswaterstaat pleegt groot onderhoud aan de Gemalen Eefde. Ook plaatst Rijkswaterstaat pompen met elektrische aandrijving.

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-829558

Zie eerder:

https://www.tubantia.nl/hengelo/jan-bron-regio-kan-niet-wachten-op-verruiming-twentekanalen~af9920af/

redactie Auteur

Geef een reactie