ZCN krijgt schadevergoeding datalek TenderNed voor schending bedrijfsgeheim – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

ZCN krijgt schadevergoeding datalek TenderNed voor schending bedrijfsgeheim

Laatst geupdate op september 17, 2017 door redactie

In een recent gepubliceerde uitspraak krijgt ZCN schadevergoeding voor het lekken via TenderNed van bedrijfsgevoelige informatie.  Volgens ZCN is dat in strijd met de Databankenwet. De rechter honoreert dat niet maar stelt wel vast dat de gemeente per e-mail aan ZCN heeft laten weten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid gegevens te bewaren. Nu dat niet is gebeurd, is sprake van een onrechtmatige daad.

Het gaat dan onder meer om de ritgegevens voor leerlingenvervoer, die eerder al als datalek zijn gesignaleerd ten aanzien van de privacy van onder meer gehandicapte kinderen. De Gemeenten Alkmaar, Heilo en anderen stellen zich op het standpunt dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor andere inschrijvers om te kunnen bepalen waar zij op inschrijven. ZCN heeft verwezen naar andere aanbestedingsprocedures, waarin dergelijke rittenstaten gemotiveerd juist niet door een gemeente werden prijsgegeven aan de andere mededingers.

Uit de correspondentie tussen ZCN en gemeenten blijkt ook dat ZCN gemeenten uitdrukkelijk gewezen heeft op de vertrouwelijkheid van de informatie en dat gemeenten zich dat ook hebben gerealiseerd. Zo schrijft de contactpersoon van de gemeente Alkmaar in een email van 13 april 2015 aan ZCN: “Alle gegevens die wij van jullie krijgen worden natuurlijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.”

Dat gebeurt dus niet en dat levert volgens de rechter een onrechtmatige daad op jegens ZCN. De vervoerder zou er niet te zwaar aan moeten tillen. Want de gemeenten laten weten dat het allemaal niet expres was en ook nog eens niet lang. De rechter houdt daar rekening mee.

“Voorop moet worden gesteld dat de publicatie van het bestand, zoals dat op 31 juli 2015 is gebeurd, nooit de bedoeling van gemeenten is geweest. Daarover verschillen partijen ook niet van mening. Daarnaast is van belang dat het bestand gedurende slechts enkele dagen voor derden beschikbaar is geweest en daarna weer van TenderNed is afgehaald. Tegen deze achtergrond zal dit onderdeel van de vordering worden beoordeeld.”

Zo overweegt de rechter, volledig voorbij gaand aan het vertrouwelijke karakter van de ritinformatie ten aanzien van gehandicapte leerlingen: “In aanbestedingsprocedures is het van belang dat bedrijfsgeheimen van betrokken partijen niet aan andere inschrijvers bekend raken. Het zal soms nodig zijn om dat soort gegevens wel aan de aanbesteder te presenteren, ter onderbouwing van de inschrijving, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat dit soort informatie kan worden gebruikt door andere inschrijvers bij hun inschrijving.”

ZCN wijst de rechter desondanks expliciet op de publicatie van persoonsgegevens, maar gehandicapte kinderen zijn niet zo belangrijk toch tenminste niet in het kader van dit kort geding. De rechter “Gemeenten hebben onder meer als verweer aangevoerd, met een beroep op artikel 6:163 BW, dat de bepalingen van de Wbp niet strekken ter bescherming van de belangen van ZCN. Dat standpunt wordt gedeeld door de rechtbank.” (overweging 4.12)

Het alsnog openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen van ZCN door online publicatie van het bestand door gemeenten levert daarmee een onrechtmatige daad jegens ZCN op. Dit onderdeel van de vordering is daarom toewijsbaar op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

Bron: Rb. Noord-Holland, 6 september 2017, 251636

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:7337

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “ZCN krijgt schadevergoeding datalek TenderNed voor schending bedrijfsgeheim

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *