RTL Nieuws: TenderNed informatielek gaat om zeker 1800 kinderen – Aanbestedingsnieuws

RTL Nieuws: TenderNed informatielek gaat om zeker 1800 kinderen

Citaat mail TenderNed dd 7 juli 2017: “gebruikers zijn ook zelf verantwoordelijk voor”

Op 7 juli 2017 maakte de Redactie van Aanbestedingsnieuws bekend dat TenderNed op grote schaal de privacy schendt van gehandicapte leerlingen. RTL Nieuws heeft nu nader onderzocht dat het om tenminste 1800 kinderen gaat, waarvan te veel gegevens in het kader van de aanbestedingen openbaar zijn gemaakt.

Bij aanbestedingen wordt documentatie geupload die weinig tot niet geanonimiseerde adresgegevens bevatten van gehandicapte kinderen, aan de hand waarvan taxi-ondernemers de opdracht kunnen beprijzen. Bij 21 gemeenten zijn de gegevens volgens RTL Nieuws helemaal niet geanonimiseerd. Volgens RTL Nieuws is RVO daar verantwoordelijk voor.

De afdeling binnen RVO die verantwoordelijk is voor TenderNed: PIANOo, hebben wij in juli al om een reactie gevraagd. In een reactie werd iedere verantwoordelijkheid voor het datalek c.q. moedwillig geslagen databres, van de hand gewezen. Daarnaast verwees men naar de Gebruiksvoorwaarden waarin iedere verantwoordelijkheid voor het uploaden van gegevens bij de gemeenten wordt gelegd.

De letterlijke woorden daarop van TenderNed tegenover Aanbestedingsnieuws waren:

Voor de gebruikersvoorwaarden TenderNed verwijs ik u naar het bijgevoegde document. Hierin wordt ingegaan op de voorwaarden met betrekking tot gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging, de privacyverklaring en het beschermen van persoonsgegevens.

Gebruikers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de door hen in TenderNedingevoerde informatie en data en documenten voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruikers zijn ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij in TenderNed plaatsen. PIANOo verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan niet en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die als gevolg daarvan optreedt.

Daardoor werd het mogelijk om de huisadressen, geboortedata, schoollocaties en roostertijden van kwetsbare kinderen in te zien. De Autoriteit Persoonsgegevens laat tegenover de RTL Nieuws zender weten: “Wij twijfelen over de noodzakelijkheid van de publicatie van deze persoonsgegevens.” De toezichthouder heeft contact met de betrokken gemeenten opgenomen en gevraagd de bewuste documenten aan te passen of te verwijderen.”

Bron: Aanbestedingsnieuws 7 juli 2017 / RTL Nieuws 5 september 2017

Zie in dit verband ook eerder een stukje dat we schreven over Verantwoordelijkheid en Aanbestedingen naar aanleiding van de Waalbrug en Contractmanagementfilosofie. Er staat een lezenswaardig citaat in van Hanna Arendt.

1 thought on “RTL Nieuws: TenderNed informatielek gaat om zeker 1800 kinderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *