Datalek Tenderned: ook Stein verwijdert privacygevoelige informatie

Persoonsgegevens van 332 inwoners van Stein hebben bijna een jaar onbedoeld op TenderNed gestaan. De privacygevoelige informatie was te vinden in een bijlage van een document voor het aanbesteden van de verstrekking van hulpmiddelen en de levering van service. Stein is ervoor gewaarschuwd door de gemeente Sittard-Geleen, die het op hun beurt weer hadden, van […]

Ook Zeewolde onzorgvuldig met datalek Tenderned

 Ook de gemeente Zeewolde is onzorgvuldig omgesprongen met gegevens van kwetsbare kinderen bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen die de CDA-fractie heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. Op deze lijst stonden het huisadres en het adres van de school van het kind. Namen […]

TenderNed bouwt extra privacy pop up in

In de TenderNed release van dinsdag 24 oktober a.s. wordt ter compensatie van het datalek een wijziging doorgevoerd om aanbestedende diensten te waarschuwen voor privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie in aanbestedingsdocumenten. Aanbestedende diensten zijn volgens TenderNed zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op TenderNed publiceren. Maar TenderNed publiceert nu ook een melding om gemeenten daaraan te […]

Tenderned Datalek – Ook privacygevoelige informatie kan worden gespiderd

VAN ONZE REDACTIE – Informatie die op TenderNed staat, is openbaar toegankelijk en kan (en wordt) na publicatie worden gespiderd door andere dataverwerkers. Voorbeelden van dataverwerkers die dat publiekelijk doen, opdat aanbestedingen ook in het buitenland bekend worden, is bijvoorbeeld het Duitse Oppex en het Zwitserse Aanbesteding360. Dat is van belang, voor het geval er fouten worden gemaakt bij het […]

Ook Nijkerk erkent fouten datalek TenderNed

De gemeente Nijkerk erkent dat het data voor leerlingenvervoer te lang online heeft laten staan. Hierdoor is het inzichtelijk geweest welke leerlingen van het leerlingenvervoer gebruik maakten. Dat bericht de lokale krant Stad Nijkerk. Het leerlingenvervoer in Nijkerk is ook al in het nieuws vanwege de chaotisch verlopen aanbesteding voor leerlingenvervoer van de Valleihopper, die […]

TenderNed Datalek ook in Cuijk, Grave en Mill

Bij een aanbesteding voor leerlingenvervoer in de gemeenten Cuijk en Grave in Gelderland en Mill en St. Hubert in Noord-Brabant, zijn ook privacygevoelige gegevens van leerlingen op straat komen te liggen. De CGM-gemeenten horen niet tot de 21 gemeenten die genoemd waren in het onderzoek van RTL-nieuws. In de gemeente Grave gaat het om 70 […]

ED: Datalek TenderNed treft alle regiogemeenten rondom Eindhoven

Alle gemeenten in de omgeving van Eindhoven waaronder Eindhoven zelf, hebben de privacy van gehandicapte kinderen geschonden door adresgegevens te publiceren. Dat bericht het Eindhovens Dagblad vandaag, naar aanleiding van eigen onderzoek naar de documentatie op TenderNed. De gemeenten stellen zich op het standpunt, dat door de aanbestedingen voortaan op Negometrix te posten, de gegevens anoniem […]

Kamerleden VVD stellen vragen over privacy en TenderNed Datalek

VVD-Kamerleden Becker en Wörsdörfer hebben vragen gesteld over de TenderNed datalekken, die via Aanbestedingsnieuws op 7 juli openbaar zijn gemaakt. Dat blijkt uit een bijlage bij de Kamerstukken, die afgelopen 6 september is gepubliceerd. De kamerleden willen van de Minister van Onderwijs Plasterk onder meer weten of het ook volgens de Minister klopt dat TenderNed […]

Teylingen: publicatie gegevens leerlingenvervoer geen datalek

De gemeente Teylingen erkent de adresgegevens van Teylingse leerlingen te hebben bekendgemaakt bij aanbestedingen. Tegelijk ontkent Wethouder Kees van Velzen namens deze gemeente, dat de publicatie van gegevens van Teylingse leerlingen in het speciaal onderwijs een datalek is. De gegevens  moeten worden aangeleverd zodat aanbieders de kosten kunnen calculeren. Dat bericht de lokale krant De Teyding naar aanleiding […]

Valkenswaard trekt boetekleed aan omtrent datalek Tenderned

Valkenswaard geeft in een persbericht te kennen dat er op dit moment geen aanvullende privacyschendingen zijn te vinden via TenderNed. Aanbestedingsnieuws ziet ook geen prijzenblad staan bij een recente aanbesteding voor leerlingenvervoer. Het gaat hier om informatie die op de aanbestedingssite Tenderned stond (cursivering red AN). In deze specifieke aanbesteding over leerlingenvervoer stond een document met […]

TenderNed schendt privacy gehandicapte leerlingen met publicatie aanbestedingen

Gemeenten en andere zogeheten “aanbestedende diensten” laden grote aantallen persoonsgegevens op naar TenderNed bij het uitschrijven van een aanbesteding.  Daarmee schendt TenderNed als publicerend overheidsorgaan, de privacywetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Aanbestedingsnieuws. Het gaat niet alleen om (zeer beperkt) geanonimiseerde adresgegevens, maar ook om geboortedata, en rolstoelafhankelijkheid. Type gegevens Adresgegevens en […]