PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt

Houten, opgepast! Zeven jaar na de oprichting van TenderNed besluit ontwikkelaar en aanbestedingskennisinstituut PIANOo de gebruikers actief te informeren over het risico van het publiceren privacygevoelige informatie op TenderNed. Uit onderzoek van Aanbestedingsnieuws bleek 7 juli dat gemeenten privacygevoelige informatie publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. Het gaat dan om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen in het speciaal onderwijs.

In een artikel van RTL-nieuws van 2 maanden later, zijn 21 gemeenten gevonden die zich hier ook schuldig aan hebben gemaakt. De 21 gemeenten die in het RTL-artikel worden genoemd hebben inmiddels de betreffende documenten van TenderNed verwijderd, zo meldt PIANOo.

Aanbestedingsnieuws kijkt er niet van op dat het bij andere aanbestedingen leerlingenvervoer nog gewoon te vinden is. Na de berichtgeving op Aanbestedingsnieuws op 7 juli 2017 dat TenderNed massaal privacy van gehandicapte kinderen schendt, is door PIANOo geen enkele actie ondernomen.

Voor onder meer de gemeente Houten (129 leerlingen) staan gedetailleerde gegevens voor het gehandicaptenleerlingenvervoer dan ook nog steeds online. Nee we posten geen linkje, je weet maar nooit wie het leest. Gehandicapte kinderen zijn namelijk erg kwetsbaar. Het enige verschil tussen de leerlingen in Houten en die van de 21 verwijderde gemeenten is dat Aanbestedingsnieuws deze 2 maanden eerder heeft onderzocht en niet RTL nieuws; dan is het Ministerie aanzienlijk minder actiebereid. Sorry, Houten!

Toen Aanbestedingsnieuws 2 maanden geleden met dit nieuws kwam, vond TenderNed het nog niet nodig om gemeenten actief te wijzen op het risico van het publiceren van onder meer lesroosters van gehandicapte kinderen ten bate van de beprijzing. Dit is naar het inzicht vanPIANOo  een”Verantwoordelijkheid aanbestedende dienst”

PIANOo bericht op zijn website:

“Afgelopen jaar hebben aanbestedende diensten op TenderNed ruim 99.000 aanbestedingsdocumenten geüpload. Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor de informatie, data en documenten die zij publiceren of beschikbaar stellen aan belangstellenden in het kader van een aanbesteding. Daarbij moeten zij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

PIANOo adviseert aanbestedende diensten alert te zijn op tot de persoon herleidbare gegevens in aanbestedingsdocumenten. Denk aan gegevens van burgers (bijvoorbeeld binnen het sociaal domein), maar ook van eigen medewerkers (bijvoorbeeld bij het outsourcen van catering). PIANOo heeft inmiddels meer informatie geplaatst over hoe als aanbestedende dienst om te gaan met gevoelige informatie in een aanbesteding.

Meld privacyschending

Signaleert u privacygevoelige informatie in een aanbesteding op TenderNed, of een ander aanbestedingsplatform? Meld het dan bij de betreffende aanbestedende dienst of het betreffende platform, zodat zij de aanbestedende dienst hierop kunnen attenderen.

zie mirror:

Privacygevoelige informatie in aanbestedingsdocumenten _ Pianoo – Expertisecentrum Aanbesteden

 

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt

  1. In de betreffende aanbesteding zijn GEEN privacygevoelige gevoelige informatie openbaar beschikbaar. In de betreffende documenten staan gegevens van scholen die openbaar beschikbaar zijn zoals de schooltijden en de adressen. Er staan geen namen, adressen of iets dergelijks van leerlingen in.

    Dit is wel gevraagd door vervoerder(s) maar afgewezen door de AD, zie vraag in de 3e NVI waar de AD dit afwijst.

    Bovenstaand artikel is dus incorrect en stemmingmakerij en als men navraag gedaan had, zoals hoort bij goede journalistiek, was bovenstaand artikel niet gepubliceerd.

    Jean-Marc Pisters
    BURO-33 aanbestedingsexperts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *