Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en WMO inkoop opgesteld

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een  stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De handreiking is nu beschikbaar en te downloaden via www.inkoopsociaaldomein.nl Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning […]

Politiek sceptisch over NEDAB-status ambulancezorg unierecht

Een voorzichtig gelukje voor iedereen die niet wil dat Lada en Mini Cooper een gelijke kans moeten maken op de opdrachten voor ambulances. Er ligt een intiatiefwetsvoorstel om de ambulancezorg aan te merken als NEDAB, niet-economische diensten van algemeen belang. Daarmee wordt de tijdelijke regeling Twaz vervangen voor een permanente regeling. Op 10 juni is […]

RSR wint WMO hulpmiddelen aanbesteding Staphorst

Voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen heeft Staphorst samen met de gemeenten Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland een aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gegund aan RSR Revalidatieservice. De gemeente maakte dat afgelopen zaterdag bekend via Facebook. Voor inwoners van Staphorst verandert er niets omdat het om dezelfde leverancier gaat als voorgaande jaren. Dit betekent dat de levering, […]

VNG notitie Rechtmatig zorginkopen en corona

Rijk en VNG (Nederlandse gemeenten) hebben in de corona-werkgroep rechtmatigheid een notitie opgesteld waarin geschetst wordt hoe de corona-afspraken de rechtmatigheid in relatie tot de financiën van een gemeente beïnvloeden. Deze notitie is volgens hen ook relevant voor zorgaanbieders.Het gaat in op betalingen en meerkosten. De notitie is 5 juni gepubliceerd. Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening […]

Van der Lans: aanbesteden welzijn hoeft niet en levert niets op

LSA Bewoners, een landelijke koepel voor bewonersorganisaties, heeft aan zelfstandig publicist Jos van der Lans, de opdracht gegeven om een stuk te schrijven over aanbesteden in het welzijn. Bewoners ervaren veel problemen met de aanbestedingen in het sociale domein. Volgens de LSA komt dat vooral neer op stuivertje wisselen tussen grote welzijnsorganisaties van buiten de stadsgrenzen. […]

Best stelt aanbesteding jeugdzorg jaar uit

In verband met de Coronarcrisis wordt een geplande aanbesteding voor de Jeugdzorg in diverse Brabantse gemeenten, waaronder Best uitgesteld. Het gaat om een aanbesteding voor 2e lijns zorg- en ondersteuningsproducten. Eerder werd al bekend dat de aanbesteding zou worden gaan uitgesteld. Nu is het besluit ook officiëel in andere gemeenten aan de raad gecommuniceerd. Het […]

VWS koopt 1 miljoen Chinese corona tests

Nederland heeft 1 miljoen serologische tests aangekocht. Deze testen laten zien of iemand besmet is geweest met corona. Deze testen worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Dit bevolkingsonderzoek wordt gedaan door Sanquin, het RIVM en een aantal medische laboratoria. De testen bieden zicht […]

Aanbesteding mondmaskers Belgie vertraagd door onduidelijke inkoopeisen

Een aanbesteding voor 325.000 mondmaskers vanuit België is verlaat gepubliceerd. Dat heeft ermee te maken dat het lang onduidelijk bleef of katoen ook een geschikte stof is voor de mondmaskers. Inmiddels heeft men daar in België vastgesteld dat katoenen maskers voldoen. Dat blijkt vooral te maken te hebben met de dichtheid van het weefsel en […]

Zelfregulatie wordt leidend bij jeugdzorg

Minister de Jonge wil dat zelfregulering van de Jeugdzorg branche net zo vanzelfsprekend wordt als bij andere branches. Dat bericht hij in een kamerbrief van 20 april. Toch komt er ook aanvullende regelgeving. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van “reëele tarieven”, een eis uit de Jeugdwet wordt nader ingevuld met een apart besluit. Uit de […]

Mondkapjes thuiszorg en wijkverpleging volgens nieuwe verdeling

In antwoord op kamervragen van 50PLUS naar de Coronamaatregelen, de COVID-19 Update, laat Minister Hugo de Jonge weten dat de beschermingsmiddelen waaronder ook de mondkapjes, worden verdeeld volgens het Nieuwe Verdeelsysteem van de Minister voor Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn. De kamerleden wilden weten in hoeverre de beschermingsmiddelen ter beschikking kwamen van wijkverpleging […]

PvdA Oldenzaal zet vraagtekens bij nieuwe zorgleveranciers

Naar aanleiding van berichten in Tubantia heeft de PvdA vragen gesteld over de gunning aan zorgorganisatie Agape en stichting Stadszorg. Dat blijkt wel terecht, naar het inzicht van Aaanbestedingsnieuws. Om meer dan 1 reden. Het ging al eens eerder mis in Oldenzaal, dat via Samen14 zorg inkocht om het door de zorgdirectrice via een ex […]

Incluzio wint Leids welzijnswerk

De opdracht voor Leids welzijnswerk is eind februari definitief gegund aan SOL (Samen Opgroeien), Incluzio (Samen Meedoen) en Buzz (Basiskracht). De opdracht gaat 1 juli 2020 lopen. Tot die tijd hanteerde Leiden een subsidiestelsel waarbij aan welzijnswerk stichtingen een bedrag werd gegund in ruil voor een tegenprestatie. Incluzio is daarmee de grote winnaar van de […]