Integrale crisishulp Zuid-Limburg naar Xonar

Xonar, specialist in Jeugd & Opvoedhulp voor kinderen en jeugdigen van 0-27 jaar heeft de aanbesteding gewonnen voor crisishulp in Zuid-Limburg. Xonar was ook de enige aanbieder. Onderwerp van deze aanbesteding is de Crisishulp Jeugd in Zuid-Limburg, ingaande vanaf 1 juli 2019 met een totale waarde van €15. 940.000,00. XONAR is Limburgs grootste aanbieder van Jeugd […]

Trapliften Tilburg gegund aan Koninklijke Otolift

De gemeente Tilburg was op zoek naar één contractpartner voor het leveren, beheren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van trapliften. Hiertoe plaatste zij een Europese aanbesteding die twee inschrijvers opleverde. De winnende aanbieding voor dit 4 jaar lopende contract met een geraamde waarde van € 4.000.000,- is gewonnen door Otto Ooms B.V ( Otolift) in Bergambacht. Otolift […]

Parlan onderuit?

Volgens een artikel in het Haarlems Dagblad dreigt Parlan, nadat de aanbesteding van jeugdzorg en de rechtszaak verloren is gegaan financieel onderuit te gaan. Hierdoor komt de gesloten jeugdzorg voor 22 jongeren steeds in ernstiger gevaar aldus de krant. Het gaat hierbij om 22 van de 72 jongeren die uit de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland […]

Dossier Minister de Jonge

Gezien de populariteit van een artikel van ons over Minister de Jonge, geven wij u hierbij de links naar artikelen die we eerder schreven en waar de Minister een rol in had. De Jonge: lessen te trekken voor aanbesteding gesloten jeugdhulp FNV: “De Jonge moet aanpakken in Noord-Holland” De Jonge: “Aanbesteding werkt niet zo in […]

De Jonge: lessen te trekken voor aanbesteding gesloten jeugdhulp

Vandaag, op Kerstavond, horen de jongeren van Transferium dat zij hun behandeling in Transferium kunnen afmaken als zij zich voor 4 februari 2019 hebben aangemeld. Transferium krijgt daardoor leegloop in de overgangsperiode en wordt daarvoor gecompenseerd door de gemeenten. De NHN-gemeenten hebben met Horizon en Parlan afgesproken dat het contract met Horizon op 4 februari […]

Bunnink gunt WMO hulpmiddelen aan Medipoint

De Gemeente Bunnik heeft een nieuwe leverancier Wmo – hulpmiddelen gekozen. Bij Wmo – hulpmiddelen kunt u onder andere denken aan rolstoelen en driewielfietsen. Vanaf 1 januari 2019 neemt Medipoint de volledige dienstverlening op zich, voor inwoners die via de gemeente een hulpmiddel in bruikleen hebben of gaan krijgen. Na een regionale aanbesteding heeft de […]

Nou gaat Utrecht weer specialistische jeugdzorg aanbesteden

Op 1 januari 2020 begint de nieuwe contractperiode voor de aanvullende zorg Jeugd en Wmo. Zelf gelooft Utrecht er helemaal in: “De aanbesteding specialistische jeugdhulp die vandaag start, gebruiken we om deze belangrijke vernieuwingen door te voeren. Utrecht geeft jongeren ook in de aanbesteding een stem.” Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse […]

Kamerbrief: gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor jeugdzorg

In een kamerbrief gedateerd 6 december, gepubliceerd om 10 december maar niet eerder te vinden dan 12 december, licht Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kort toe over de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland. De Minister ontving zorgelijke signalen, heeft die signalen in overleg met gemeenten gevalideerd (?) en afgesproken dat de gemeenten […]

Movisie: Aanbestedingsprocedure onheilspellend en zonder vakkennis

Movisie heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van medewerkers over de aanbestedingsprocedures.   “De verwachting is dat welzijnsorganisaties ondertussen weten hoe je een aanbestedingsplan schrijft en dat gemeenten weten hoe je de procedure eromheen efficiënt en zorgvuldig aanpakt. De realiteit vertelt echter een heel ander verhaal.” Het is gepubliceerd in Buurtwijs en het interview is […]

Jade Opvang jonge asielzoekers failliet na verlies aanbesteding

Opvanghuis Jade is deels failliet nadat het een aanbesteding voor de opvang van minderjarige asielzoekers heeft verloren. Het gaat daarbij om Jade Noord (Groningen en Friesland), Jade AMV (Drenthe) en Jade Flevo. Dat zijn 3 van de 7 stichtingingen in de Zorggroep. Een belangrijke oorzaak daarin is gelegen in het terugtrekken van de opdrachtgever Nidos, […]

Initiatiefwetsvoorstel niet-aanbesteden sociaal domein ingediend

Afgelopen 6 december hebben de Kamerleden Corinne Ellemeet (Groenlinks) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel ingediend om op te houden met het verplichte aanbesteden in het sociaal domein. Een initiatiefwetsvoorstel is een voorstel dat door de kamerleden is ingediend, wanneer de regering dat, om wat voor reden dan ook, nalaat. De bedoeling van […]

Jeugdzorg Noord Holland klucht als een vechtscheiding

Ze waren zo lang samen. Transferium en 18 gemeenten in Noord-Holland. In mijn kennissenkring had echt niemand dit zien aankomen. Zo maar ineens een nieuw schatje, uit Rotterdam nog wel. Moeten de kinderen soms helemaal daar op school? Ja ze zegt dat ze een nieuw huis zoekt. In de regio. Er stond al een oproep […]