Kamerbrief Jeugdzorg: Quasi inhouse creëert meer jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief Jeugdzorg: Quasi inhouse creëert meer jeugdzorg

In een brief aan de Tweede Kamer bevestigen Minister Weerwind van Rechtsbescherming en staatssecretaris van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. dat open house aanbestedingen van Jeugdzorg, de groei van het beroep op Jeugdzorg in de hand werkt. De kamerbrief is gedateerd 13 mei maar pas gisteren volledig gepubliceerd.

Het beroep op jeugdzorg is volgens de kamerbrief de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens de nieuwste CBS-cijfers ontving in 2021 ongeveer 1 op de 7,5 jongeren tot 18 jaar enige vorm van jeugdhulp. Ter vergelijking: in 2015 ontving 1 op de 10 jongeren jeugdhulp en in 1997 bedroeg dit grofweg 1 op de 27. Die toename zit voor een deel in ambulante vormen van hulp, hulp waarvan bovendien de kwaliteit en effectiviteit vaak onduidelijk is. Ook blijft de uitstroom achter oftewel neemt de behandelduur toe. Het aantal aanbieders is daarnaast gestaag toegenomen.

Al met al is de belofte van de decentralisatie – passende hulp, dichtbij huis, gezinsbreed, efficiënter en met minder kosten – onvoldoende waargemaakt. Er wordt meer geld dan ooit aan jeugdzorg besteed. Dat is voor de toekomst niet houdbaar, het moet anders en het moet beter. Alle betrokken partijen – gemeenten, aanbieders, professionals, jongeren zelf en het Rijk – zijn het erover eens dat flinke hervormingen in de jeugdzorg nodig zijn om te zorgen dat kinderen en gezinnen de juiste zorg op de juiste plek krijgen, het stelsel zorginhoudelijk en organisatorisch te verbeteren en duurzaam houdbaar te maken.

Opmerkelijk is ook dat de brief zich uitspreekt voor minder marktwerking in de zorg, meer samenwerking en een betere inkoop. Aanbieders van lichte zorg maken soms stevige winsten terwijl aanbieders van complexe of specialistische zorg verlies lijden. Dat moet anders, zo stelt de staatssecretaris, door betere inkoop van passende zorg die het verschil in het leven van kinderen kan maken: we sturen op goede inkoopprocedures, afspraken, en verantwoording, schrijven voor hoe transparante en reële tarieven tot stand komen en pakken excessieve winsten aan.

Waar ‘open house procedures’ leiden tot een veelheid aan aanbieders gaan we na hoe we dit kunnen beteugelen. De nieuwe wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015′ die onlangs in uw Kamer is behandeld, laat zien hoe aanbesteding beter en eenvoudiger kan. De tijd die hulpverleners te veel in administratie steken, moet naar zorg voor kinderen. Om administratieve lasten te beperken is meer standaardisatie van de uitvoering dringend nodig. We maken de administratie voor zorgverleners, gemeenten en aanbieders simpeler en standaardiseren de contracten – mogelijk met een verplichting in de Jeugdwet.

Zie verder: Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen, 13 mei 2022

Over de kamerbrief verscheen een interview bij BNR:

https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10476579/kosten-jeugdzorg-sinds-decentralisatie-met-50-procent-gestegen

en een bericht van VGN Vereniging Gehandicapten Nederland dat pleit tegen een eigen bijdrage voor de jeugdzorg.

https://www.vgn.nl/nieuws/branches-professionals-en-clienten-eigen-bijdrage-jeugdhulp-niet-acceptabel

Bij de brief zitten de volgende bijlagen:

Bijlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *