Incluzio wint Leids welzijnswerk

De opdracht voor Leids welzijnswerk is eind februari definitief gegund aan SOL (Samen Opgroeien), Incluzio (Samen Meedoen) en Buzz (Basiskracht). De opdracht gaat 1 juli 2020 lopen. Tot die tijd hanteerde Leiden een subsidiestelsel waarbij aan welzijnswerk stichtingen een bedrag werd gegund in ruil voor een tegenprestatie. Incluzio is daarmee de grote winnaar van de […]

Start Contractering Jeugdhulp Eindhoven e.o. 2021

Eindhoven heeft een aanbesteding voor jeugdzorg uitgezet. De inkoopregio Eindhoven heeft tot en met 31 december 2020 contracten afgesloten op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beschermd wonen, maatschappelijke opvang en participatieproducten. Vanwege het aflopen van enkele contracten wordt er een nieuwe contractering voorbereid zowel voor WMO als voor jeugd. In dit kader is […]

Kennis en Praktijkdagen contracteren sociaal domein

Op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 april 2020 organiseert het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein de 3e editie van de Kennis- en Praktijkdagen ‘Contracteren Sociaal Domein’. Deze editie vindt plaats in het Akoesticum in Ede, vlak naast treinstation Ede-Wageningen. Dit evenement is voor en door gemeenten en (zorg)aanbieders georganiseerd, met als doel de inkoop (van visievorming […]

Zorgpartijen haken af bij WMO aanbesteding Leeuwarden

Zorginstellingen haken massaal af bij een Leeuwardense zorg-aanbesteding. Nu al vier partijen hebben zich officiëel afgemeld als belangstellende voor de aanbesteding WMO-zorg die Leeuwarden eind september vorig jaar op TenderNed via Negometrix had geplaatst. Dat berichtten lokale media. Het gaat om GGZ Friesland, Zienn, Alliade en Kwadrant Groep. Zienn, dat ondersteuning levert voor daklozen, luidt daarbij nog de […]

Rotterdam: een kind is geen kavel

Wethouder Judith Bokhove Mobiliteit, Jeugd en Taal van Rotterdam heeft een brief geschreven over de invulling van Jeugdzorg in de gemeente. Dat is naar aanleiding van een hoorzitting over de jeugdzorg, en een gelijknamig rapport van de raad, getiteld “Een kind is geen kavel“. De wethouder geeft aan een grootschalige transformatie van jeugdzorg onwenselijk te […]

Welzijnsorganisaties Venlo verliezen kort geding aanbesteding

Dertien zorg-en welzijnsorganisaties zijn vergeefs in beroep gekomen tegen een Venlose massa-aanbesteding voor onder meer bemoeizorg, inloop GGZ, welzijnswerk, en het begeleiden van asielzoekers. De gemeente heeft via de gemeenschappelijke regeling, MGR genaamd,  die opdracht na de aanbesteding gegund aan de “B.V. I”. Dat blijkt Incluzio te zijn, via de stichting Radar Uitvoering. Hier gaat […]

Zorg om consultatiebureaus in Molenlanden

Tien gemeenten, waaronder Molenlanden verenigd in Dienst Gezondheid & jeugd Zuid Holland zuid, hebben een aanbesteding geplaatst voor jeugdgezondsheidszorg. Deze aanbesteding is gewonnen door Careyn. Molenlanden is sinds 2017 een fusie gemeente van Molenwaard en Giessenlanden met in totaal 13 kernen. Molenlanden zelf is niet bij de aanbesteding betrokken geweest volgens wethouder Lanser. Of dat wat […]

Proeftuinen gegevensuitwisseling langdurige zorg inkopen ingezet

De directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS heeft een programma genaamd: InZicht, dat verantwoordelijk is voor de inkoop van de ICT-voorziening voor versnelde digitale gegevensuitwisseling tussen medewerkers in de zorg onderling en tussen medewerkers in de zorg en cliënten. Om erachter te komen waar de knelpunten liggen, richtte VWS als experiment 20 proeftuinen. Over de […]

Urgente aanbesteding WMO Den Helder ook mislukt

Het NoordHollands Dagblad meldt dat bronnen binnen het stadhuis van Den Helder hebben aangegeven dat de tweede “urgente” aanbesteding ook mislukt is. De eerdere aanbesteding mislukte doordat er geen inschrijvers waren vanwege de te lage tarieven. Er zou toen door de gemeente met de vervoerders gesproken zijn en een nieuwe urgente aanbesteding werd gestart. Zie […]

Zorg om Venlose aanbesteding zorg bij CDA

Volgens een bericht op Omroep Venlo wil de oppositiepartij CDA de aanbesteding van het sociaal domein èn de vrouwenopvang met een half jaar uitstellen. Het CDA, de grootste partij in de Venlose gemeenteraad, vindt het onvoorstelbaar dat de raad in januari 2020 een visie op de zorg vaststelt, maar dat nu al wordt besloten met […]

Aanbesteding Vilans programma Volwaardig leven: Innovatie-impuls

Op 29 november heeft Vilans het aanbestedingsdocument gepubliceerd dat hoort bij het instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor het gunnen van opdrachten in het kader van het programma Volwaardig leven, deelprogramma Innovatie-impuls. Voor dit programma heeft Vilans de komende jaren verschillende implementatieadviseurs nodig. 03-12-2019 Doel van deze aanbesteding is om alle partijen die voldoen […]

Patient Interactie en Entertainment-oplossing Radboud UMC

De scope van de te realiseren Patient Interactie en Entertainment-oplossing (PIE-oplossing)  bevat minimaal de aanschaf, implementatie, doorontwikkeling en gebruiksrecht van een PIE-oplossing. Dienstverlening voor de gehele oplossing, inclusief tablets (met OS), wandhouders, casing, up grades, support etc. Echter de aanschaf van de tablets/wandhouders/casing valt buiten de scope (zie paragraaf 1.5 [Aanschaf tablets/casing/ wandhouder]); Entertainment diensten – TV […]