Platform31: Aanbesteding van kleinschalige zorg is complex voor zorgboeren – Aanbestedingsnieuws

Platform31: Aanbesteding van kleinschalige zorg is complex voor zorgboeren

Aanbesteden is te complex voor zorgboeren, zo bericht Platform 31 en voor het geval u dat niets zegt: het voormalige Planbureau voor de Leefomgeving. De zorgboerderijen vallen voor wat betreft de aanbesteding onder het regime van de WMO, als het gaat om dagbesteding, onder de Jeugdwet als het gaat om jongeren en moeten in deze kaders aan selectie-eisen voldoen die gesteld zijn voor Jeugd-GGZ instellingen.

Door de regionale en grootschalige inkoop van dergelijke zorg is het voor kleine zorgondernemingen niet mogelijk om te reageren op een aanbesteding. Het zou op zich niet erg zijn ware het niet dat de inkoper niet pro-actief door de leverancier te benaderen valt, met een leverbaar kleinschalig aanbod als alternatief voor zware jeugdzorgcentra. Om het te gunnen moet er een aanbesteding zijn.

Maarten Fischer, directeur bij de Federatie Landbouw en Zorg:

“Gemeenten zien de waarde van zorgboerderijen en kopen dagbesteding, ambulante begeleiding en eventueel verblijf bij hen in. We zien daarbij dat steeds meer gemeenten de aanbesteding regionaal oppakken. Dat zijn juridisch zware trajecten, met checklists die worden afgevinkt. Zo moeten zorgboeren in een aantal gemeenten een ISO– of HKZ-keurmerk hebben, terwijl dat duurder is dan ons keurmerk en niet leidt tot betere kwaliteit. En mist er een diploma van een van de medewerkers, dan lig je uit de aanbesteding. Zes van de zestien regio’s van de Federatie doen nu collectief aan de aanbestedingen mee: zij verzorgen de contractering met gemeenten namens gemiddeld 120 zorgboerderijen per regio. Ook regelen zij de contracten met zorgkantoren.”

Maurice van Valkenburg, directeur van Samenwerkende Zorgboeren Zuid:

“De complexiteit van aanbestedingen doet geen recht aan de aangeboden zorg. Om te kunnen deelnemen aan een aanbesteding moeten zorgboeren samenwerken en investeren in juridische ondersteuning. In de provincie Zeeland vindt daarbij een verplichte samenwerking plaats: daar zijn nu 8 aanbieders in plaats van de oorspronkelijke 186. Zo legt men de overhead van de aanbesteding en de administratiedruk bij ‘het veld’.”

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 16 februari 2022

Bron afbeelding: http://www.zorgboerderijtijhuis.nl/

NDR Een onzer Aanbestedingsnieuws was ooit au pair op de Boerderij van de Hel, ergens in Limburg uiteraard. Allejezes veel werk, je mag het compleet alleen doen, elke dag opnieuw en veel te vroeg, geen pensioenafdracht, achteraf nooit goed en door een gebrek aan sociale controle moet je enorm oppassen op sexuele intimidatie op het werkerf en de weerbaarheid van de zorgafnemers en de uitbetaling. Geen reden om te stoppen met het ontplooien van goede initiatieven. Wel een reden om te kijken wat er buiten de boot valt bij de gekozen werkwijze, dat toch verdient gered te worden.

Eisen mogen er zijn. De farce met aanbestedingen, geldt voor kleine monumentenrestaurateurs gelijkelijk als voor zorgboerderijen. De pitycard van medelijden is dus te laat getrokken, achteraan aansluiten dan maar bij de rij van glazenwassers, archeologen en de onnozele kinderen. Aanbestedingsnieuws was eerst!

 

De Brabantse boerenklucht van duurzame aanbestedingen

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *