McKinsey kreeg Covid opdrachten zonder aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

McKinsey kreeg Covid opdrachten zonder aanbesteding

Uit de Wob-verzoeken die bij COVID19 zijn gedaan ontdekte Twitteraar en burgerjournalist @CeesCees72 dat opdrachten aan McKinsey zonder aanbesteding zijn verstrekt. De tweets zijn gedocumenteerd met printscreens uit de vrijgegeven wobstukken en daarin geverifiëerd door Aanbestedingsnieuws, het klopt, wat @ceescees72 zegt dat opdrachten zonder aanbesteding zijn verstrekt aan McKinsey, de vraag is nu alleen nog of dat ook valt onder de reikwijdte van de EU uitzonderingen voor Covid-gerelateerde spoed.

De opdrachten zijn volgens @ceescees72 “een belangrijke schakel in het nieuwe normaal en de grote donaties aan NGO’s.” Een en ander blijkt deels uit de stukken die zijn vrijgegeven in juni over de digitale middelen, en deels uit de al openbare stukken die zijn vrijgegeven met de RIVM maart 2020 WOB-verzoeken.

Uit de mailwisseling blijkt naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws niet alleen dat dit met opzet, willens en wetens gebeurt maar ook onder de stelling dat aanbesteding niet hoeft en afwijking van de Aanbestedingswet mogelijk is op basis van  “Spoedprocedure”. Zie onderstaande afbeelding waarmee de overeenkomst met McKinsey is vastgelegd en die ook door @ceescees72 als bron wordt aangehaald:


Laat die spoedprocedure wel die ruimte? Of dat aanbestedingsloze inkopen met de cojona spoedprocedure ook juridisch gezien zo is, is al eerder in twijfel getrokken, hierover wordt zeer uiteenlopend geadviseerd door een keur aan advocatenkantoren, sterk afhankelijk van hun opdrachtgeverschap.

Zo kwam Dirkzwager al tot de conclusie dat de appathon-ontwikkeling gewoon had moeten worden aanbesteed.
Bij het heen en weer fietsen in het ruim 1300 pagina’s tellende WOB-document vonden we ook die facturen, die zijn blijkbaar gegund aan Skybox Design Academy voor het maken van de website, aan Bourgonje voor het organiseren van de appathon en aan DonatelloPiras voor het dagvoorzitterschap.
https://www.declercq.com/kennisblog/aanbesteding-overslaan-vanwege-covid-19/
https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/dwingende-spoed-bij-ontwikkeling-corona-app/

Zou je nu op basis van de  spoedprocedure een dagvoorzitter, werk dat iedere Bekende Nederlander wel kan doen, niet moeten hoeven aanbesteden? De relatie tussen Covidzorg en het dagvoorzitterschap bij de appathon is wel erg vaag.

Apart blijft het allemaal sowieso. Er is een besmettelijke ziekte uitgebroken, snel: organiseer een appathon. Een soort overtreffende trap op de virusoverdracht niet tegenhoudende mondmaskers. De effectiviteit en doelmatigheid van door VWS ingekochte vaccinaties is helemaal een heilloze weg voor wat betreft doelmatige inkoop, sterk afhankelijk van verborgen doelen en hypochondrische of sektarische verlangens van verstrekker en ontvanger. De huis- tuin en keuken App van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is dan overigens allang gereed en voor heel Nederland beschikbaar gesteld, voor een fractie van de kosten. Zie eerder: OLVG ziekenhuis app beschikbaar voor heel Nederland en VWS Corona App pilot vanaf 17 augustus en Corona Appathon mislukt voor het begon en Ernstige twijfels rechtmatigheid aanbesteding corona-apps\

Ceescees72 zegt, verspreid over meerdere Tweets:

McKinsey voerde opdrachten uit op o.a het gebied van: -Test- en laboratoriumcapaciteit -Oncologische zorg tijdens Corona -Bron- en Contactonderzoek -Coördinatiestructuur Testcapaciteit. McKinsey had ook goede ideeën over een Corona tracing app, zoals ‘Licensing people to return to work’. Klinkt herkenbaar. Ze krijgen de opdracht voor broncode analyse. Er was ook een relatie met de mondkapjesdeal van Sywert. De pot met goud bevindt zich bij de vaccins. Ook hier werd begin mei aansluiting gevonden.

https://twitter.com/CeesCees72/status/1558123978451025920

Klein bier, noemt @ceescees72 de opdrachtverstrekking, en uit het vermoeden dat het geld dat uit hoofde van de zonder aanbesteding verstrekte overeenkomsten door McKinsey aan NGO’s wordt verstrekt via die NGO’s weer terugkomt bij dezelfden die het wegsluizen. Voor Aanbestedingsnieuws dat met minimale middelen opereert nog een hele kluif om zelfstandig uit te zoeken maar ook zo ver verwijderd van het fenomeen aanbesteding dat het voor ons geen nieuws meer is. Toch is het niet zo hypothetisch: Een andere tweep verwijst naar aanleiding van deze opmerkingen naar een vergelijkbaar schandaal in Duitsland dat door Von der Leyen ook is erkend en dat geeft stof tot nadenken en geldstromen volgen:
https://www.ft.com/content/4634a3ea-4e71-11ea-95a0-43d18ec715f5

 

Zie ook:

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/306d4b337a5d407eb00c8845884c82fd/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *