Thuiszorg verkommert door aanbesteden, echt wel. – Aanbestedingsnieuws

Thuiszorg verkommert door aanbesteden, echt wel.

Uit een mooi stukje verslaggeving van Wijnand Koopmans, freelance verslaggever voor de Nunspeter Koerier en de Harderwijker Courant, blijkt dat het College van B&W van Harderwijk van mening is dat de sterk verslechterde thuiszorg een landelijk probleem is als gevolg van de vergrijzing en  niets te maken heeft met aanbestedingen. Dat was de strekking van het antwoord van het college op raadsvragen van PvdA en D66.

Nu ja die blame game om ouderen te verwijten dat zij ouder zijn geworden, dat kennen we wel. Er zijn al zeker 15 jaar meer ouderen, waarom is het dan pas sinds dat de 2b-diensten moeten worden aanbesteed, dat het zo’n groot probleem is dat er 1 of 2 meer bij zijn gekomen? Het is vrij duidelijk dat het niet aan de vergrijzing op zich ligt, voor iedereen die de aanbestedingsproblematiek ook al terug zag komen in een ander werkgebied maar het valt ook nog eens extra op aan de hand van dat er toch verschrikkelijk veel geld wordt neergelegd voor het leveren van relatief weinig zorg. Maar wacht even, aanbesteden is toch ook een landelijk probleem? Er wordt landelijk aanbesteed en het werkt landelijk nergens. Maar goed voor de mensen die denken dat thuiszorg wezenlijk anders is dan andere aanbestedingen leggen we het maar vanaf het begin uit.

Back to the basiscs, wat is thuiszorg, hoe komen we eraan en waarom willen gemeenten er ineens vanaf? Thuiszorg heeft zijn oorsprong, als Groene Kruis, een seculiere organisatie tot nut van het algemeen, niet alleen voor ouderen maar ook ooit met name bedoeld voor ondersteuning bij terminale ziekten, psychiatrische stoornissen of andere vormen waarbij gezinsondersteuning noodzakelijk is, helemaal niet alleen voor ouderen, maar voor “bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen, ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden”. We zullen het probleem maar eens inzichtelijk maken door voor dit artikel even de advocaat van de duivel te spelen.

Bron afbeelding: Persbericht Roosendaal

⸮ (het ironieteken van het CPNB is helaas nog niet in UTF8)
Moet je als je een jaar lang op sterven ligt, nog de bovenste aanrechtkastjes schoon blijven maken? Maar natuurlijk, dat is dus “eigen verantwoordelijkheid”, als je heel veel papieren invult en lang bedelt, kun je misschien in aanmerking komen voor enige ondersteuning. In de praktijk blijkt namelijk dat geestelijk en/of lichamelijk zieken van allerlei aard verschrikkelijke luiaards zijn als het neerkomt op huishoudelijke taken. Ze denken een loopje te kunnen nemen met de belastingbetaler, door nalatig te zijn in hun verantwoordelijkheid hun eigen rommel op te ruimen! En ze zijn met zo véél. Al gauw na de oprichting van zo’n seculier groen kruis was er natuurlijk een protestants groen oranje kruis en een katholiek wit geel kruis bijgekomen, allemaal geldverslindend voor dat verderfelijke welzijn tot verheffing van de mens.

⸮ Nut van het algemeen, wie is die meneer Algemeen? De centjes denk daar eens aan. Gooi al die kruizen gewoon op een hoop en laat ze elkaar de tent uit vechten onder het mom van concurrentie terwijl de stakeholders niets te kiezen hebben en de opdrachtgever wentelt in onverschilligheid. En voor het geval die procedure te simpel was en maken we er een geldverslindende en slopende paarse krokodil WMO-aanbestedingsprocedure van, een variant op het “Zeeuws model” met al die overlegtafels.  Zodat iedereen die van goede wil is, het opgeeft en we alleen eerlijke leugenaars overhouden als sociale ondernemingen. Opdat het eindelijk goedkoper kan door bij de stervende meneer Jansen de luiers niet meer schoon te maken. Laat hem maar gewoon een beetje liggen zo in zijn eigen poep en met de vieze aanrechtkastjes, dat kost tenminste niks, kun je dan weer een duurzaam gemeentehuis van bouwen en directeurssalarissen van betalen.

⸮ Al die christelijke naastenliefde gaat enorm in de papieren lopen. Gelukkig is sinds het fenomeen aanbesteden zijn intrede heeft gedaan, voor de ontzuilde zuilen geen enkel probleem mensen in hun eigen huis te laten verkommeren en nog vrij regelmatig zelfs bestelen door pubers die niet weten hoe ze een stofdoek moeten vasthouden. Hoe moeten al die luie zieken anders op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken? Ze lezen hun brieven nauwelijks en de email komt niet aan. Dus dan moeten ze maar voelen. Aanbestedingsnieuws heeft geconstateerd dat de heilzame eigen verantwoordelijkheidsleer tot nut van Niemand, zowel bij de katholieken als bij de protestanten als bij de seculiere organisaties  voorkomt. Het rijke Roomsche leven is zelfs ook al zo rijk niet meer. De stofdraden hangen ook in het zuiden in meters aan het plafond, de borden staan met een bruine laag tabaksrook in de kast en de schoonmaak-kindertjes waren al eens gillend weggerend om niet te hoeven schoonmaken bij de ex-gedetineerde met de griezelige snotneus en hersenletsel. (⸮  einde ironieteken?)

We komen bij Aanbestedingsnieuws niet vaak colleges tegen die zo nadrukkelijk de ontkenning in schieten als die in Harderwijk. Het ligt ons inziens wel degelijk aan de aanbesteding, maar leg het maar eens uit aan bestuurlijk colleges die niet alle dagen met aanbestedingen bezig zijn; 2b-diensten, daar begon het allemaal mee voor de thuiszorg, en dan alle problemen die ook in de bouw de revue passeerden, vechterscontracten, minimale inzet, maximin: geen win/win maar verlies verlies situaties, de onmogelijkheid te innoveren bij gebrek aan zicht op de lange termijn en alle andere ellende van aanbesteden volgens de ijzeren tucht van de vrije markt in combinatie met het overheidsprincipe geld alleen aan te wenden voor zover nodig. Aanbestedingsnieuws waarschuwde er nog voor, en in het rijk waarschuwden EZ-medewerkers nog het Ministerie van VWS. Vergeefs. Het Aanbestedingsspook waart overal rond.

Wat is er voor nodig om mensen die in hun leven niets anders zijn geweest dan raadslid of ambtenaar of politiek bestuurder, om hen het strategische gedrag van ondernemingen op hun eigen waanzin te laten snappen, om voor de minimaalste inzet te kiezen uit angst voor een concurrentie of inspelen op het hoe-dan-ook verlies van het contract aan het einde van de looptijd? Waarschijnlijk snappen zij pas dat de stakeholders steeds aan het kortste eind trekken, als het zelf hun eigen ouders zijn die aan het kortste eind aan het trekken zijn? Als we allemaal het wiel opnieuw moeten gaan uitvinden, dan is het geen wonder waarom Hobbes het in het citaat hieronder niet over het vagevuur heeft, maar nog wat treetjes lager.

Deze Aanbestedingsnieuws kent de Harderwijkse burgemeester Harm Jan van Schaik persoonlijk uit zijn voormalige Amsterdamse loopbaan, toen Aanbestedingsnieuws nog lokaal verslaggever was. Daar waarschuwde toen Martin van Etten van Zeeburgnieuws al, over de aanbesteding van Alcides en het op handen zijnde faillissement van de aanbestedingswinnaar en sindsdien heeft niemand in dit stukje Amsterdam fatsoenlijk thuiszorg. Dat is nu geheel uitbesteed aan de multiculturele vriendschapsstichting Assadaaka dat overigens ook brood uitdeelt, aan hongerige ouderen die bij gebrek aan dagbesteding de hele dag heen en weer rennen naar de Gall en Gall. Om maar even in herinnering te roepen, dat de massaontslagen in de thuiszorg destijds ook al opvielen:  130 welzijnswerkers op straat in Amsterdam Zeeburg – Zorg+Welzijn Ga ons Aanbestedingsnieuwsers maar eens uitleggen dat het komt door de vergrijzing dat we nu door het hele land thuiszorg zitten uit te voeren bij zieke familie en de buren!!? Is dát de reden waarom er sinds 2015 niet meer is schoongemaakt? Jaaaaaaaja.

Neem dus nu maar eens eindelijk iets aan van Aanbestedingsnieuws, dat deed men al sinds 2016 niet, en ook niet toen Zeeburgse buurtbewoners al constateerden wat voor een van tevoren duidelijk drama dat aanbesteden van welzijn was. De bodem is namelijk nog lang niet bereikt.  Welzijn aanbesteden kan nog veel concurrerender. Mensen in nood zwaar verwaarlozen, kent immers geen grenzen. Je kan hen ook nog hun huis afpakken, criminelen die hun gouden tanden uit hun mond slaan en per opbod verkopen, bijstandsgerechtigden te werk stellen in die zorg onder het mom van “social return” bij aanbestedingen, hoe veel gekker zullen we het nog bedenken. Onderaanneming. We kunnen thuiszorg nog uitbesteden aan de vrije jongens van Jacobse en Van Es en dan hun armen afhakken voor de eerstvolgende aanbesteding lichaamsdelen van het AMC. Of we noemen het duurzaam en voeren het kruiswerk helemaal niet meer uit maar planten in plaats daarvan een klimaatbos, dat we later weer omhakken.

Maar dat kan toch niet? Ja, maar het moet. Maar het kán toch niet? Carnaval is boven de rivieren vooral een treurig feest. Niet alles kan. Dat dat niet kan kan niet op zich onomstotelijk bewezen worden en de bewijsvoering kan daarom oneindig doorgaan. De stellingen van Gödel gaan over een natuurlijke taal maar zijn direct ook van toepassing op de aanbesteding-theorie. Dat het Aanbesteden niet werkt kan niet op zich onomstotelijk bewezen worden. De bewijsvoering kan daarom oneindig doorgaan. Hak je eigen arm dus maar gauw af, het AMC moet obductie doen.

In De teloorgang van Stichting Welzijn Zeeburg: ‘Ondernemen in welzijn is idiotie’ – Zorg+Welzijn  zei directeur van eerste welzijnsaanbestedingsverliezer Marcel Deijl  van de “quasi inhouse” Stichting Welzijn aan het IJ dat ineens moest concurreren met het later failliete Alcides nog:

 ‘Marktje spelen zonder fatsoenlijke spelregels leidt niet tot betere kwaliteit.’

Hobbes, van wie Aanbestedingsnieuws al eens eerder had vastgesteld dat onze vaste lezers inmiddels wel begrijpen dat die altijd vrijgezel is gebleven, had daar ook een pakkend citaat over.

©AZ Quotes 2022
https://www.azquotes.com/quote/681415

 

Zie eerder:

Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

Fracties Roosendaal willen van Axxicom goede thuiszorg, baangaranties en een kristallen bol

Opnieuw dreigend massa-ontslag na aanbesteding thuiszorg Roosendaal

Thuiszorg Vérian failliet: meteen doorstart

Huidig leverancier thuiszorg Wageningen geeft aanbesteding op

Oldambt wil opnieuw thuiszorg aanbesteden: het moet van Europa

FNV maakt checklist “fatsoenlijke aanbesteding thuiszorg”

FNV maakt van aanbesteden verkiezingsitem

Huishoudelijke hulp aanbesteding in Rucphen en omstreken

CBB bevestigt ACM-veroordeling thuiszorgorganisaties voor kartelverbod

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *