TenderNed verwerkt inschrijvingen ongelijktijdig

TenderNed verwerkt aanmeldingen en inschrijvingen ‘asynchroon’. Hierdoor wordt het systeem niet overbelast bij gelijktijdige kluissluitingen. Voorheen werden gelijktijdige aanmeldingen/inschrijvingen ook gelijktijdig verwerkt. Nu worden de aanmeldingen/inschrijvingen na indiening (voor de sluitingstijd) in een wachtrij geplaatst en één voor één verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers bij piekbelasting hun aanmelding/inschrijving niet kunnen afronden. Zolang de verwerking […]

VNG -King Aanbesteding GT mobiele communicatie 2 uitgesteld

VNG en King zouden 1 mei een aanbesteding in de vorm van een “minicompetitie” houden voor GT Mobiele Communicatie. KING heeft deze aanbesteding uitgesteld. De oorspronkelijke aanname was dat het bestek voor de GT Mobiele Communicatie 1 kon worden hergebruikt voor GT Mobiele Communicatie 2. Het bestek van deze aanbesteding zal worden gewijzigd. “Uit nader […]

KWS legt innovatief fietspad zonder cement

KWS heeft voor de eerste keer een cementloos betonnen fietspad opgeleverd. Het fietspad is een gezamenlijk initiatief van VolkerWessels ondernemingen KWS, BKB Infra en Bruil Infra. In opdracht van de gemeente Ede realiseerde KWS Infra Zwolle dit innovatieve fietspad aan de Langekampweg. Door het ontbreken van cement in het beton heeft dit fietspad een zeer […]

ProRail prijsvraag onbewaakte overwegen levert veel ideeën op

ProRail heeft afgelopen maanden een aantal innovatieve ideeën getest om de veiligheid op en om niet actief beveiligde overwegen te verbeteren. Op een oproep van ProRail om met slimme ideeën te komen om niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) veiliger te maken kwam een grote respons. Er kwamen 62 oplossingen binnen op de oproep voor slimme […]

UWV gaat housing en hosting datacentra ongesplitst aanbesteden

UWV heeft nog tot 1 januari 2018 een contract, van € 60 miljoen per jaar,  met IBM voor datacenterdienstverlening.  Dat contract loopt af en er zal een aanbesteding plaatsvinden voor een nieuw contract. IBM is onder meer verantwoordelijk voor werk.nl. Het gaat bij de verlening van datacentra om de verwerkingsinfrastructuur, oftewel hardwarecomponenten en basis software die algemeen wordt […]

Aedes vernieuwt aanbestedingsleidraad woningcorporaties

Woningcorporaties investeren jaarlijks miljarden in nieuwbouw, woningverbetering en energiemaatregelen. Door bewuste aanbesteding kunnen ze hun middelen transparant en doelmatig inzetten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding realiseren. Hoe je dat precies doet, staat beschreven in de vernieuwde Leidraad aanbesteden. Aedes ontwikkelde de Leidraad aanbesteden samen met corporaties en Brink Management / Advies. Na de eerste publicatie in april […]

Dura Vermeer wint aanbesteding bouw Eiffel

Dura Vermeer is winnaar van de aanbesteding voor de bouw van de openbare ruimte in Eiffel fase 2. De opdracht uitgeschreven door Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM). Op het oude industrieterrein van de porseleinfabriek Sphinx wordt woningbouw ontwikkeld.  Het Masterplan voor het gebied is ontwikkeld door Palmbout Urban Landscapes. Na bijna tien jaar leegstand is begin […]

Ontwikkeling sociale woningbouw: van aanbesteden naar afnemen

De roep om betaalbare huurwoningen wordt steeds luider. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg de afgelopen jaren onder andere door de verhuurderheffing. Sommige corporaties streven naar betaalbare woningen via nieuwbouw. Een ander type uitvraag en een andere wijze van productaflevering kunnen hiervoor soelaas bieden. In het experimentenprogramma Van aanbesteden naar afnemen realiseren zeven […]

Solix wint opdracht zonnepanelen Waalre

Solix B.V. heeft een opdracht binnengesleept voor de plaatsing van zonnepanelen in Waalre. Op het dak van het multifunctionele gemeentehuis (MFG) te Waalre wordt een PV-installatie aangebracht. Gisteren werd officieel bekendgemaakt dat Solix de opdracht uit 7 kandidaten gegund heeft gekregen. Waalre krijgt een nieuw gemeentehuis, nadat het gemeentehuis eerder was afgebrand. Afgelopen 20 april is […]

J.P. Van Eesteren: quickscans tijdens aanbestedingsprocedure voor risicomanagement

Projecten en contracten zijn complexer geworden, de risico’s groter. Dat signaleert Van Eesteren in het jaarverslag van TBI, dat 21 april 2017 is verschenen. Van Eesteren ziet dat opdrachtgevers zich terugtrekken uit het bouwproces en de regierol toevertrouwen aan de opdrachtnemer. Die ontwikkeling vraagt van medewerkers dat ze zich ondernemender opstellen en bereid moeten zijn […]

Werkgeversorganisaties en LTO pleiten voor flexibele vervoersconcessies

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland pleiten in de publicatie ‘Schaarse ruimte, slimme oplossingen voor een beter aanbestedingsbeleid, dat slim en innovatievriendelijk is.  De overheid zou ook meer als launching customer moeten optreden om innovatieve concepten een betere kans te geven. Specifiek pleiten de belangengroepen voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Een belangrijk aandachtspunt zijn de verbindingen […]

BVOR komt met handleiding innovatief groenafval en gras aanbesteden

De BVOR heeft een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. De handreiking moet aanbestedende diensten helpen groenafval en deelstromen daaruit innovatief aan te besteden. Een innovatieve aanbesteding moet leiden tot meer en duurzamer verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen […]