Herinrichting Graetheide Sittard-Geleen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Graetheide Sittard-Geleen

Foto: Google Streetview.

Het project betreft het ‘Herinrichting Graetheide. Het uit te voeren werk is gelegen aan Graetheide / Schutterskampweg te Born, in de gemeente Sittard-Geleen. Het project loopt van de Schutterskampweg tot aan de Oude Baan. In Graetheide (Born) ontstaat wateroverlast bij zware regenbuien. Ook de verkeersveiligheid dient verbeterd te worden. De riolering moet vernieuwd worden en de weg krijgt een nieuwe inrichting.
Voor de realisatie van het project wordt één contract in de markt gezet.

1. De start van het werk zal op/in 31 oktober 2022 plaatsvinden;
2. Het werk  moet worden opgeleverd  op 29 september 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald;
3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd;
4. Boete clausule

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
▪ het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
▪ het schonen van het terrein;
▪ het verwijderen van verhardingen;
▪ het aanbrengen en verwijderen van grondkerende constructies
▪ het uitvoeren van grondwerken;
▪ het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
▪ het verwerken van funderingen;
▪ het aanbrengen van verhardingen;
▪ het uitvoeren van bijkomende werken;
▪ het onderhouden van de werken.

De gemeente heeft ervoor gekozen om het project nationaal Openbaar aan te besteden. De aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor het door middel van uitvoeringswerkzaamheden te realiseren van het project “Herinrichting Graetheide”. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 7 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266665

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *