Standaard software en aanverwante diensten Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Standaard software en aanverwante diensten Amsterdam

Foto: Pixabay.com

Doel van dit aanbestedingstraject is om een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van standaard software, licenties en het onderhoud en support daarvan, alsmede support bij implementatie/installatie. Het betreft hier nadrukkelijk geen maatwerk software maar COTS (Commercial Off The Shelf) software, welke dus niet specifiek ten behoeve van opdrachtgever is ontwikkeld. Ook cloud oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Platform as a Service (PaaS) vallen onder de reikwijdte van deze aanbesteding.  Gemeente Amsterdam heeft het voornemen één raamovereenkomst met één opdrachtnemer te sluiten.

De gemeente Amsterdam treedt in deze aanbesteding op als aanbestedende dienst mede namens deelnemer Port of Amsterdam. Gemeente Amsterdam is derhalve penvoerder én deelnemer in deze aanbesteding. Het doel van de aanbesteding is dat zowel de gemeente Amsterdam als de andere deelnemer ieder één raamovereenkomst voor de levering van standaard software en aanverwante diensten afsluiten, onder dezelfde voorwaarden. Binnen de gemeente Amsterdam bevinden zich zogenaamde directies. De directie Digitale Voorzieningen is daarbij als Lead Buyer (o.a.) als enige verantwoordelijk voor de inkoop van de standaard software van alle eenheden binnen de gemeente Amsterdam. Voor de Deelnemer namens wie de gemeente Amsterdam optreedt in deze aanbesteding, geldt een andere organisatorische indeling die niet in de aanbestedingsdocumenten wordt beschreven.

De gemeente Amsterdam maakt momenteel gebruik van een veelheid van merken en versies van standaard software. Deze software is geleverd in het kader van eerder aanbestede raamovereenkomsten voor de levering van standaard programmatuur. De beoogde opdrachtnemer moet alle merken kunnen leveren waaraan de gemeente Amsterdam behoefte heeft. Hiervoor wordt ook verwezen naar het Programma van Eisen.

De gevraagde leveringen en de daaraan gerelateerde diensten bestaan uit een viertal onderdelen.

 1. Levering van alle fabricaten/merken standaard software inclusief:
 2. a) Informatiedragers of mediakits (indien van toepassing);
 3. b) licenties, licentievoorwaarden, licentieovereenkomsten incl. bijbehorende documenten;
 4. c) Cloud (zoals SaaS) oplossingen;
 5. d) Licentieadministratie inclusief managementrapportages (op basis van inkoop – & verkoopadministratie gegevens);
 6. e) Licentiesleutels, licentiecodes;
 7. f) Documentatie.

 

 1. Levering van standaard door de fabrikant gespecificeerd onderhoud en support op de volgende deelgebieden:
 2. a) Levering van patches;
 3. b) Levering van verbeterde versies (updates);
 4. c) Levering van nieuwe versies (releases, upgrades);
 5. d) Levering van periodiek terugkerend onderhoud en/of support op licenties en Cloud oplossingen;
 6. e) Ondersteuning bij installatie;
 7. f) Het eventueel meeleveren van preventief, correctief en adaptief onderhoud, 1e, 2e en 3e lijns support en helpdesk support met de standaard software applicaties c.q. licenties al dan niet via de betreffende fabrikant of rechthebbende;

 

 1. Het adviseren en bieden van gerelateerde dienstverlening in de vorm van:
 2. a) Advisering over functionele selectie standaard software applicaties;
 3. b) Advisering over open source en open standaarden;
 4. c) Advisering over en ondersteuning bij implementatie van standaard software (waaronder ook te verstaan het customizen in verband met de technische infrastructuur van de gemeente Amsterdam), producten en verbeterde versies en nieuwe versies van standaard softwareproducten;
 5. d) Actief signaleren van aflopend of te verlengen onderhoud;
 6. e) Advisering met betrekking tot licentievoorwaarden;
 7. f) Advisering met betrekking tot efficiënte exploitatie van licenties c.q. standaard software producten en over life cycle –en releasemanagement.

De deelnemers zijn voornemens om voor deze opdracht (ieder) een raamovereenkomst zonder afnamegarantie te sluiten met één opdrachtnemer. Na het sluiten van de Overeenkomst kunnen Nadere Opdrachten bij Opdrachtnemer geplaatst worden onder de in de Overeenkomst genoemde voorwaarden. De raamovereenkomst betreft de doorlevering van leveringen en diensten van derde partijen. Voor zover deze derde partijen, de leveranciers, niet willen of kunnen leveren onder deze voorwaarden zullen per geval aanvullende afspraken moeten worden gemaakt.

De Gemeente behoudt zich het recht voor om een beperkt aantal grote strategische business software toepassingen uit te sluiten van deze raamovereenkomst. Denk hierbij aan toepassingen ten behoeve van belastingen of burgerzaken. Deze zullen, wanneer dat aan de orde is, separaat worden aanbesteed.

De deelnemers zijn van plan de overeenkomst voor de duur van twee jaar te sluiten met een eenzijdige optie op verlenging van maximaal tweemaal één jaar. De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening door partijen. De gemeente Amsterdam streeft daarbij naar de datum 28 september 2022.

De totale raming van de aanbesteding met een looptijd van vier jaar (inclusief verlengingsopties) wordt vastgesteld op €120.000.000,-  exclusief BTW voor de gemeente Amsterdam en €5.200.000,- voor Port of Amsterdam. Dit betreft een indicatie die gebaseerd is op basis van uitgaven in het kader van de huidige raamovereenkomst over de jaren 2018 (oktober) t/m 2022 (april).

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266285

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *