Tijdelijke huisvesting Stichting Gilde Opleidingen – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Stichting Gilde Opleidingen

Illustratie: pexels.com

Gilde Opleidingen heeft het voornemen een nieuw schoolgebouw te realiseren aan de Marathonlaan in Roermond. In het huidige, nog bestaande gebouw zijn diverse onderwijsactiviteiten ondergebracht. De sloop hiervan staat gepland voor april 2023. Oplevering van het nieuwe schoolgebouw staat gepland voor 2025. De onderwijsactiviteiten uit het bestaande gebouw zullen ondergebracht worden in andere schoollocaties van Gilde. Uitzondering hierop vormt de opleiding Mobiele Infra. Hiervoor is een terrein gevonden aan de Burghoffweg 9 in Roermond. Op dit terrein is een tijdelijke voorziening nodig die dienst kan doen als klas/theorielokalen. In totaal zijn er vier lokalen nodig van elk minimaal 54m2. De lokalen dienen over twee bouwlagen verdeeld te worden, op elke bouwlaag twee lokalen van ca. 54 m2. De bovenste bouwlaag dient bereikbaar te zijn via een trap die onderdeel uitmaakt van de opdracht.

De uitgangspunten van deze aanbesteding zijn:
– het afsluiten van een overeenkomst met één leverancier;
– het selecteren van een leverancier;
– het selecteren van tijdelijke huisvesting om de continuïteit van het onderwijs te borgen;
– de gewenste producten, dienstverlening en verwachtingen contractueel vastleggen.

Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomsten af te sluiten met één opdrachtnemer. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijf jaar. De gewenste startdatum van de overeenkomst is in overleg te bepalen, maar wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2022 of uiterlijk het eerste kwartaal van 2023. De overeenkomst kan op wens van de opdrachtgever met vijfmaal  één jaar worden verlengd. De reden voor de optiejaren is de onzekerheid over de duur van de bouw. De overeenkomst is elk moment door opdrachtgever opzegbaar waarbij een opzegtermijn van twee maanden wordt gehanteerd. Gilde Opleidingen heeft  er voor gekozen een Europese openbare procedure te volgen. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 7 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266399

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *