Vervanging audiovisuele installatie raadzaal Tholen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging audiovisuele installatie raadzaal Tholen

Gemeentehuis Tholen. Foto: © Gemeente Tholen

De gemeente Tholen is op zoek naar een AV-leverancier/system integrator die ervaring heeft met het installeren van en service verlenen t.b.v. audiovisuele systemen voor de raadzaal. De volgende audiovisuele apparatuur zal o.a. onderdeel zijn van deze aanbesteding:

• Een nieuw multimedia discussie systeem;
• Een LED screen;
• Een camerasysteem inclusief geautomatiseerde cameraregie;
• Een vergadermanagementsysteem;
• Een gedeeltelijk nieuw luidsprekersysteem;
• Nieuwe audio DSP’s;
• Digitale signaal distributie en matrix functionaliteit;
• Een AV-control systeem;

De opdracht betreft een meerjarenovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze overeenkomst zal de vorm hebben van een opdrachtbrief waarin wordt verwezen naar de van toepassing zijnde documenten. Indien er conflicterende punten zijn tussen het Programma van Eisen en de GIBIT 2020 dienen deze punten, door de inschrijver, te worden aangedragen in de Nota van Inlichtingen.

De ingangsdatum van de overeenkomst is de opleverdatum, uitgegaan wordt van een uiterlijke opleverdatum van 1 september 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee  jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 augustus 2025. De overeenkomst kan twee  keer worden verlengd voor de duur van twee jaar. Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, voldoet aan de geschiktheidseisen en er geen van de gestelde uitsluitingsgronden van toepassing zijn vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op woensdag 13 juli 2022 om 11:00. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht. De schouw zal plaatsvinden op de volgende locatie: Gemeente Tholen Hof van Tholen 2, Tholen.
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van Tenderned tot uiterlijk dinsdag 12 juli 2022. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Alle gestelde vragen, ook die vragen die zijn opgekomen tijdens de schouw met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via Tenderned, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst. De Nota(’s) van inlichtingen maakt/maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266268

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *