Teylingen: publicatie gegevens leerlingenvervoer geen datalek

De gemeente Teylingen erkent de adresgegevens van Teylingse leerlingen te hebben bekendgemaakt bij aanbestedingen. Tegelijk ontkent Wethouder Kees van Velzen namens deze gemeente, dat de publicatie van gegevens van Teylingse leerlingen in het speciaal onderwijs een datalek is. De gegevens  moeten worden aangeleverd zodat aanbieders de kosten kunnen calculeren. Dat bericht de lokale krant De Teyding naar aanleiding […]

ZCN krijgt schadevergoeding datalek TenderNed voor schending bedrijfsgeheim

In een recent gepubliceerde uitspraak krijgt ZCN schadevergoeding voor het lekken via TenderNed van bedrijfsgevoelige informatie.  Volgens ZCN is dat in strijd met de Databankenwet. De rechter honoreert dat niet maar stelt wel vast dat de gemeente per e-mail aan ZCN heeft laten weten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid gegevens te bewaren. Nu […]

Nauwgezette excuses van wethouder Dronten datalek TenderNed

De wethouder van Dronten, Ton van Amerongen, maakt heel precieze excuses ten aanzien van het datalek van TenderNed. Aanbestedingsnieuws stelde in juli aan de kaak dat via TenderNed op zeer grote schaal gegevens van onder meer gehandicapte kinderen bekend werden gemaakt. De wethouder van Dronten betreurt het nu tegenover onder meer FlevoPost dan van 5 […]

Contract regiovervoerder Utrecht stilzwijgend verlengd

Een contract voor regiotaxi in de provincie Utrecht met De Vier Gewesten (DVG) is verlengd door de provincie Utrecht zonder dat de gemeente Utrecht daarvan op de hoogte is gesteld. DVG voerde de opdracht al uit van 2007 tot 2014 en won in 2016 opnieuw het vervoerscontract. Dat contract werd heraanbesteed vanaf 2016 omdat vervoerder […]

FNV Taxi roept lokale partijen op tot actie behoud personeel Waaksma

FNV Taxi roept lokale politieke partijen op tot actie voor het behoud van personeel van taxibedrijf Waaksma. Het personeel dreigt te worden wegbezuinigd na een aanbesteding. Dat bericht het Friesch Dagblad. Een inkoopsamenwerking van 6 Noord-Friese gemeenten heeft na een aanbesteding de regie van het vervoer via een mobiliteitscentrale bij Connexxion Taxi Services ingekocht, voor […]

VVD Pijnacker Nootdorp stelt vragen over privacylek Tenderned

Naar aanleiding van het nieuws dat Aanbestedingsnieuws 2 maanden geleden bracht dat de privacy van gehandicapte kinderen massaal wordt geschonden bij aanbestedingen leerlingenvervoer, heeft de VVD van Pijnacker-Nootdorp vragen gesteld.  De lokale VVD is vervolgen over de privacyschending en heeft het College de volgende vragen gesteld: 1) Is het College bekend met het bericht van RTL […]

PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt

Houten, opgepast! Zeven jaar na de oprichting van TenderNed besluit ontwikkelaar en aanbestedingskennisinstituut PIANOo de gebruikers actief te informeren over het risico van het publiceren privacygevoelige informatie op TenderNed. Uit onderzoek van Aanbestedingsnieuws bleek 7 juli dat gemeenten privacygevoelige informatie publiceerden in hun aanbestedingsdocumenten. Het gaat dan om gedetailleerde informatie, zoals huisadressen en roostertijden van leerlingen […]

D66 Veenendaal stelt vragen over privacyschending bij aanbestedingen

D66 in Veenendaal heeft vragen gesteld aan het college over de schending van de privacy van de gehandicapte kinderen bij aanbestedingen van het leerlingenvervoer. De fractie van D66 Veenendaal heeft met verbazing en zorg kennis genomen van het bericht dat privé-gegevens van (onder andere) Veenendaalse leerlingen in het speciaal onderwijs op straat zijn komen te liggen. […]

Utrechtse buslijn 1 volledig elektrisch

Utrecht zet op lijn 1 voortaan zero emissie bussen in: geen enkele uitstoot van uitlaatgassen zoals stikstoffen en fijnstof en leveren jaarlijks een besparing op van 900.000 kg CO2. De nieuwe bussen zijn aanmerkelijk stiller en comfortabeler, terwijl het ontbreken van uitstoot de luchtkwaliteit verbetert. Vervoerder Qbuzz, de gemeente en provincie Utrecht investeerden vorig jaar […]

Croonwolter&dros levert videomanagement aan Groningen

De gemeente Groningen heeft de opdracht gegund voor de implementatie van een videomanagementsysteem (VMS) en het inrichten van de servers in het eigen datacenter aan GBBS, de beveiligingsspecialist van Croonwolter&dros. Het videomanagementsysteem is een integrale oplossing waarmee verschillende locaties door middel van camerabeveiliging kunnen worden gemonitord. Veiligheid is voor de gemeente Groningen een belangrijk onderwerp, […]

Valkenswaard trekt boetekleed aan omtrent datalek Tenderned

Valkenswaard geeft in een persbericht te kennen dat er op dit moment geen aanvullende privacyschendingen zijn te vinden via TenderNed. Aanbestedingsnieuws ziet ook geen prijzenblad staan bij een recente aanbesteding voor leerlingenvervoer. Het gaat hier om informatie die op de aanbestedingssite Tenderned stond (cursivering red AN). In deze specifieke aanbesteding over leerlingenvervoer stond een document met […]

RTL Nieuws: TenderNed informatielek gaat om zeker 1800 kinderen

Op 7 juli 2017 maakte de Redactie van Aanbestedingsnieuws bekend dat TenderNed op grote schaal de privacy schendt van gehandicapte leerlingen. RTL Nieuws heeft nu nader onderzocht dat het om tenminste 1800 kinderen gaat, waarvan te veel gegevens in het kader van de aanbestedingen openbaar zijn gemaakt. Bij aanbestedingen wordt documentatie geupload die weinig tot […]