600 stuks adembeschermingsapparatuur Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

600 stuks adembeschermingsapparatuur Amsterdam-Amstelland

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst, de brandweer Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een opdrachtnemer die een onafhankelijk
ademluchtsysteem kan leveren welke voldoet aan de gestelde eisen door de VrAA. Het onafhankelijk ademluchtsysteem is essentieel en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de VrAA. Met een onafhankelijk ademluchtsysteem bedoelt aanbesteder een persoonlijk beschermingsmiddel dat de medewerker van de brandweer, gedurende bepaalde tijd, in staat stelt
onafhankelijk van de omgevingsatmosfeer te ademen uit een onder druk staande ademluchtvoorraad die meegevoerd wordt op een draagsysteem aan het lichaam en door middel van een reduceereenheid, een ademhalingsautomaat, een informatievoorzieningsinrichting en een gelaatstuk, de ademlucht verzorgt. Het ademluchtsysteem is voorzien van een gecombineerde informatievoorzieningsinrichting, een bewegingloosheidsmelder, een waarschuwingsinrichting en een gebruik- en controleregistratie eenheid. Het gelaatstuk moet zowel met spin- als tweepuntsbevestiging geleverd kunnen worden.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daartoe op zoek naar een opdrachtnemer die minimaal 600 onafhankelijke ademluchtsystemen exclusief cilinders kan leveren. Naast de onafhankelijke ademluchtsystemen wenst aanbesteder tevens een service-overeenkomst en opleiding af te nemen. De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst en wordt aangegaan voor een initiële duur van vier jaar. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twee jaar. Zowel bij aanvang als aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is in een transitieperiode van drie maanden voorzien. Beoogd is dat in deze transitieperiode de huidige opdrachtnemer zijn
leveringen geleidelijk afbouwt en de nieuwe opdrachtnemer zijn levering geleidelijk opbouwt. Van de huidige opdrachtnemer en de nieuwe opdrachtnemer wordt verwacht dat zij gedurende de transitieperiode waar nodig samenwerken en zorg dragen voor een onverstoorde leveringen aan de aanbestedende dienst.

De omvang van de opdracht is zoals eerder gezegd zeshonderd stuks ademluchttoestel en 1600 stuks ademluchtmasker.
De genoemde aantallen zijn indicaties / schattingen waaraan de inschrijver geen rechten kan ontlenen. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbesteder de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het is de inschrijver toegestaan om varianten aan te bieden. Inschrijver mag hierbij maximaal twee complete onafhankelijke ademluchtsystemen aanbieden. Per systeem mogen maximaal twee verschillende gelaatstukken met zowel spin- als tweepuntsbevestiging worden aangeboden.
Hierdoor zijn er maximaal vier varianten mogelijk. Deze varianten zullen individueel beoordeeld en gewaardeerd worden. Voor elk systeem dient een separate opgave gedaan te worden.

Bron: Tenderned donderdag 23 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247689

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *