Tilburg gaat aanbesteding uitzetten voor verplaatsing busstation

Medio december wil Tilburg de bussen verplaatsen naar het tijdelijke busstation aan de noordzijde van het spoor. Dit wordt het startmoment voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving. Bij deze werkzaamheden zal het Tilburion-gebouw, een studentenflat, worden gesloopt. De Spoorlaan zal voor een gedeelte opnieuw worden ingericht, het nieuwe busstation […]

Gemeentewerf Emmeloord test waterstofbromide flowbatterij

Op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, verrijst volgend jaar een waterstofbromide flowbatterij. Met de batterij (50kW) kan zonne-energie op innovatieve en betaalbare manier worden opgeslagen. Het consortium achter dit initiatief (bestaande uit Elestor, Witteveen+Bos, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie en Stichting Pioniers van de Toekomst), test met deze 50 […]

Bios dagvaardt Groningen voor aanbesteding WMO-vervoer

BIOS, huidig vervoerder van doelgroepenvervoer in de regio Groningen, wil een rechtszaak aanspannen tegen de aanbesteding voor publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Bios, die tevens de huidig vervoerder is, verwijt dat de eisen disproportioneel zijn en onduidelijk.  Dat bericht TaxiPro. De aanbesteding blijkt te zijn gewijzigd. Zo is de deadline voor inschrijvingen gewijzigd van […]

Chris Jansen nieuwe voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

Joop Janssen is op zijn verzoek per 1 juni 2017 teruggetreden als voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). De Minister heeft hem eervol ontslag verleend. Joop Janssen was de eerste voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Joop Janssen is opgevolgd door de huidige vice-voorzitter, Chris Jansen. De Commissie is in het leven geroepen om de kwaliteit van het […]

Aanbesteding Jeugdhulp Alphen en Kaag opnieuw op de markt

Dinsdag publiceerden Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een nieuwe aanbestedingsprocedure  voor één aanbieder van jeugdhulp voor de periode 2018-2021. Op 13 juni is het aanbestedingsdocument gepubliceerd waarin beide gemeenten de marktpartijen informeren over hun visie, voorwaarden en eisen voor het inschrijven op deze aanbesteding. De kort gedingrechter had in oktober 2016 een […]

TenderNed nog weer beter: documenten toevoegen aan marktconsultatie

Morgen is er een nieuwe release van TenderNed. Per 17 juni a.s. hebben aanbestedende diensten de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document. Daarvoor […]

Rotterdam: Lorem Focus voldoet aan aanbestedingseisen

Rotterdam stelt dat de nieuwe leverancier van WMO-vervoer Lorem Focus voldoet aan alle eisen uit de aanbesteding. De gemeente zou nooit in zee gaan met een partij die niet aan alle eisen voldoet. Toch wordt de opdracht nog een jaar uitgesteld, omdat het te kort dag is op het nieuwe schooljaar om het vervoer goed […]

Rectificatie MIVSP aanbesteding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat bij de windparken in de Noordzee, in windenergiegebied Borssele, data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna. Deze data deelt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties, zoals het KNMI, de Kustwacht en het Kadaster. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken is in dit geval opdrachtgever van […]

OM verricht doorzoekingen voor fraude met aanbestedingen

Dinsdag zijn door het Openbaar Ministerie op verschillende plekken in het land woningen doorzocht. Het OM verdenkt in totaal 9 mensen van faillissementsfraude met bouwopdrachten en aanbestedingen. Het vermoeden is dat zij onderling betrokken zijn bij oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode 2011 tot heden. Het functioneel parket van het OM […]

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt 57 klachten

Minister Kamp van Economische Zaken blijft de voortgang van de klachtenbehandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts op de voet volgen. Dat bericht hij in een brief naar de Tweede Kamer over een voortgangsrapportage van de Commissie van maart 2016 – maart 2017. De rapportage zelf is op het moment van schrijven, nog niet gepubliceerd in […]

Europa Decentraal: Collectieve zorgverzekering moet aanbesteed worden

In zijn antwoordenrubriek voor gemeenten stelt Europa Decentraal dat het inkopen van een collectieve zorgverzekering moet worden aanbesteed. Een woordvoerder: “Ja, indien de gemeente een overeenkomst onder bezwarende titel sluit voor het leveren van verzekeringsdiensten aan derden is er sprake van een overheidsopdracht. De gemeente is in dat geval verplicht de (Europese) aanbestedingsregels toe te […]

Amsterdamse raadsvragen over gunning diesel gemeentevoertuigen aan Shell

Raadslid Jasper Groen (GL) heeft vragen gesteld aan de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer, (VVD) hoe het zit met de aanbesteding voor de diesel van gemeentelijke voertuigen. Veegwagens rijden nu door de stad met diesel. Een aanbesteding voor de diesel hiervoor, is gewonnen door Shell. Vandaag bericht het Parool dat de raad […]