Aecom winnaar ontwikkeling nieuwe Schiphol pier en terminal

Het in St. Albans in Engeland gevestigde Aecom is winnaar van de opdracht voor het ontwerpen van een nieuw te realiseren pier en terminal op Amsterdam Airport Schiphol.  Schiphol heeft voor AECOM Team gekozen vanwege haar visie op architectuur en voorgestelde aanpak in combinatie met de prijs. De voorlopige gunning was 19 december al bekend maar staat […]

Conclusies RTL misstanden politie InExtenso onderzoek: non-nieuws

  AMSTERDAM- Van onze redactie RTL Nieuws concludeert dat er veel misstanden zijn bij inkoopmanagers aan de hand van een geheim rapport, dat met een WOB-verzoek openbaar is gemaakt. De misstanden naar aanbestedingen bij de politie. RTL concludeert  “Tijdelijke werknemers gebruikten daarnaast elkaars toegangspassen en inlogcodes. Ook werd ‘zeer waarschijnlijk over een periode van enkele maanden […]

CROW: Voorlichting duurzaamheid en vervoer niet adequaat

Het CROW merkt op dat de aanbestedingen belemmerend werken voor de innovatie en dat er steeds meer besef is dat prijs en kwaliteit goed met elkaar in verhouding moeten zijn. Daarom zou er een goede voorlichting moeten zijn, waar het nu aan ontbreekt. Dat stelt het CROW in een hoorzitting over doelgroepenvervoer bij de VWS-commissie van […]

Gehandicapten en vervoerders: Aanbesteden leidt tot onacceptabele race to the bottom

Vervoerders en belangenorganisaties vinden dat het aanbesteden in het doelgroepenvervoer tot onaanvaardbare bezuinigingen leidt. Afgelopen maandag hield de Volksgezondheidscommissie van de Tweede Kamer een hoorzitting over het doelgroepenvervoer. Bij de hoorzitting gaven zowel de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland als de vervoerders en aanbestedingsadviseurs eensluidend aan dat het aanbesteden leidt tot een onacceptabele prijsdruk en teruggang in kwaliteit. […]

Innovatieve dijkversterker versterkt Amsterdamse ringdijk

Het Amsterdamse Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaat met een innovatieve dijkversterker de ringdijk aan de Weespertrekvaart versterken. Met de nieuwe techniek kunnen de bomen aan de dijk blijven staan. Hiermee wordt de dijk van binnenuit versterkt. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo kan het Waterschap de Ringdijk in zijn huidige vorm […]

Online Petitie tegen slacht schapen na aanbesteding

Aukje Hiemstra is een petitie gestart tegen het resultaat van de Leeuwardense aanbesteding voor bermbeheer: het verlies van de schaapskudde van herder Sam Westra. De petitie heeft op dit moment al bijna 3000 ondertekeningen. De schaapsherder die zich 15 jaar lang heeft ingezet voor het natuurvriendelijk bermbeheer, verloor de aanbesteding van een andere herder, uit […]

SPIE wint aanbesteding onderhoud installaties Movare onderwijs Kerkrade

Het Franse Spie Nederland en het Rotterdamse Breijer Bouw hebben een aanbestedingsopdracht voor het onderhoud van electrotechnische  en werktuigbouwkundige installaties voor de Stichting Movare gewonnen. Met de renovatieopdracht is in totaal €484.000 gemoeid. De aanbesteding is begeleid door Key Quality. Het Franse SPIE heeft recent Ad Bouwman BV overgenomen en zich daarmee gevestigd in de […]

Rechtbank over grensoverschrijdend belang: Haagse Hof snapt er niks van

Afgelopen 5 januari is een nieuwe uitspraak over bushokjesreclame gepubliceerd van de Rechtbank in Rotterdam. In de uitspraak maakt de rechtbank gehakt van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag over het begrip “duidelijk grensoverschrijdend belang”, waarin een andere uitspraak (van de Rechtbank in Rotterdam) werd vernietigd. Een niet nader genoemde maar wel in […]

Groningen laat monumentaal provinciehuis duurzaam verbouwen

De provincie Groningen is gestart met de verbouwing van een deel van het provinciehuis. Het gedeelte dat parallel loopt aan de Turfsingel wordt een multifunctionele kantoorvleugel. Bij deze renovatie gebruikt de provincie een deel van de vrijgekomen materialen opnieuw. Ook komt er een inventief ventilatiesysteem en gebruikt de provincie slimme manieren om daglicht naar binnen […]

CBB bevestigt ACM-veroordeling thuiszorgorganisaties voor kartelverbod

In een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft de rechter bevestigd dat het ACM een boete mocht opleggen aan een appelante en een Friese thuiszorg-organisatie. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan verboden afstemming van gedragingen, voor het inschrijven op een aanbesteding. Zij hebben elkaar inzage hebben verschaft in het te voeren […]

Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft juni vorig jaar een rapport uitgebracht, over het brugongeval in Alphen aan de Rijn. Daarin raadt de OVV aan om in aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen. Vandaag is daarop een reactie van de Minister Blok (via de directie Bouwen en Energie) gepubliceerd. Minister Blok wijst […]

Oldambt koopt duurzame ledverlichting in met social return

De gemeente Oldambt, eerder in het nieuws vanwege demonstraties van het FNV bij het aanbesteden van thuiszorg, koopt duurzame Led-verlichting in. Op woensdag 21 december hebben wethouder Van den Aker en Hans ten Broeke, vestigingsdirecteur van Ziut, een 6-jarig contract getekend voor het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. Door energieverspillende lampen te vervangen […]