Belgische studenten in verzet tegen overname personeel na aanbesteding

Belgische studenten verzetten zich tegen het verlies van personeel ten gevolge van een aanbesteding. Zij “willen Marleen terug”. De studenten van de UCLL-campus in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, weigeren te eten bij het restaurant van de school. De nv Horeservi nam na een openbare aanbesteding een jaar geleden de uitbating van het restaurant over van […]

Advies CvA: feeling met de cultuur niet transparant

Vandaag heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts advies 362 gepubliceerd. Het advies gaat over een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen (zes) voor (grafisch) ontwerp- en vormgevingsdiensten.  De aanbestedende dienst vraagt in het bestek om ‘Feeling met de [cultuur van beklaagde]’ en dat is volgens de eisers in strijd met het non-discriminatiebeginsel. In het advies wordt de aanbestedende dienst aangesproken op het […]

Dijksma: ERMTS aanbestedingsstrategie tweede helft 2017

De aanschaf van de ERMTS is vertraagd. En vertraagd en vertraagd. Dat berichtten alle landelijke media, de afgelopen drie jaar, elk kwartaal. Staatssecretaris Dijksma zou de kamer op de hoogte houden van de voortgang van de aanbestedingsstrategie voor de uitrol van de ERMTS.  Die voortgangsbrief is inmiddels binnen. Uit de brief blijkt dat tot in de tweede […]

Justitie organiseert marktconsultatie satelliettechnologie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt ondernemers uit mee te denken over hoe het Ministerie met inzet van satelliettechnologie zijn taken beter en efficiënter kan inrichten. Daarvoor heeft het per 21 september een marktconsultatie uitgeschreven. Het Ministerie heeft daarnaast een innovatieprogramma Satelliettoepassingen voor Veiligheid en Justitie dat toeziet op nieuwe oplossingen voor opsporing. Voor de marktconsultatie kan men […]

Limburg gunt gebiedsontwikkeling Ooijen Wansum aan Dura Vermeer Ploegam

De aanbesteding van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is succesvol verlopen, zo bericht de provincie Limburg. De opdracht ziet toe op het aanleggen van hoogwatergeulen, het verwijderen van kades en het aanleggen van een rondweg. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan de Combinatie Dura Vermeer – Ploegam de opdracht te gunnen. Deze combinatie heeft […]

Weekendspecial: Contract management veelzijdige waterglijbaan

De glijbaan in het pierenbadje is afgezet met oranje hekjes. Wat jammer nu. Eens even vragen hoe dat zit. “Wat is er loos? “Nou, de kinderen kregen oogletsel, ja en schaafwonden, aan de kniëën en zo”, aldus een omstander, in onvervalst Amsterdams. “Ach, ach. Is dat veel gebeurd? “Dat weet ik niet, maar de gemeente […]

Aanbestedingsinstituut: Pas het ARW 2016 bestek toe

Het Aanbestedingsinstituut heeft de gemeente Rotterdam aangevraagd het bestek aan te passen. Het Aanbestedingsinstituut ziet graag dat het ARW 2016 wordt toegepast bij aanbestedingen van werken. Op vraag van onze redactie of dit uitmaakt voor ondernemers, antwoordt Jos van Alphen: “Het ARW 2012 heeft goed gefunctioneerd. Wij verwachten niet dat ondernemers in directe zin schade lijden aan […]

Huizing: Tweedeling in de markt bij aanbesteden is voor niemand goed

Huizing noemt de tweedeling in de markt tussen grote en kleine aanbieders zorgelijk.  Dat zegt hij in een interview met het vakblad van SMI en Uneto-VNI  (Belangenbehartigers van installateurs). Met name in het MKB vinden bedrijven aanbestedingen te ingewikkeld en te duur. “Dat verkleint de keuze voor de opdrachtgevers en leidt tot een tweedeling in […]

Vzr: hoge kortingspercentages niet manipulatief

De Dienst Publieke Communicatie (DPC) wil een Raamovereenkomst sluiten met één dienstverlener voor het leveren van mediadiensten. Het gaat om een opdracht van €38 miljoen euro per jaar. De opdracht van DPC werd gegund aan Initiative.  GroupM, marktleider op het gebied van mediadiensten, vorderde vorige week bij de rechter dat de gunning zou worden verboden, […]

NS wil vervangend busvervoer op frituurvet

Alle treinvervangende bussen rijden vanaf januari 2018 op plantaardige vetten. Dat wordt de inzet van NS bij de aanbesteding van het busvervoer volgend jaar. NS heeft een proef samen met de huidige vervoerders, De Wit en Munckhof en biodiesel leverancier Goodfuels. Bij de proef reden bussen op biobrandstof van afgewerkt frituurvet. Het verbruik bleek hetzelfde als bij diesel en […]

Utrecht: Loting vooraf is middel om kans voor MKB vormgevers te vergroten

EINDHOVEN- Van onze redactie Eerder deze week werd bekend dat Utrecht loting toepast in aanbestedingen. Hoe zat dat precies? De redactie van Aanbestedingsnieuws zocht het uit. Utrecht heeft loting toegepast om juist kleine ondernemers een kans te geven de opdracht binnen te halen. Dat blijkt uit antwoord van de Utrechtse Wethouder Kreijkamp, op vragen van Van […]

SFT niet blij met inkoopeis voor bedrijfsoordeel taxivervoer

EINDHOVEN Van onze redactie – Het Sociaal Fonds Taxi, verantwoordelijk voor de Taxi-CAO is “niet blij” met de eisen aan het bedrijfsoordeel die overheidsinkopers stellen aan vervoerders. Sociaal Fonds Taxi controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal een keer in de 3 jaar. Afhankelijk van het predikaat van het bedrijf, zal het vaker […]