ICT-beheer VR Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

ICT-beheer VR Gooi en Vechtstreek

Foto: Pexels.com

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV), Veiligheidsregio Flevoland (VFL) en GGD Flevoland werken samen op het gebied van ICT. VRGV en VFL hebben een gezamenlijk ICT-team dat het eerstelijnsbeheer voor beide regio’s uitvoert. GGD Flevoland (GGD FL) beheert de centrale serverinfrastructuur van VFL. VRGV heeft het (tweedelijns)-beheer van zijn server- en lokale
netwerkinfrastructuur uitbesteed aan Pink Elephant B.V. (Pink). De VRGV, VFL en GGD FL hebben de ambitie om in de komende jaren meer en meer samen te werken. De strategie daarvoor moet nog worden gedefinieerd. In dit kader hebben VRGV en VFL al wel een digitale samenwerkingsomgeving ingericht op basis van Microsoft 365 en Azure. Deze
samenwerkingsomgeving zal in eerste instantie worden gebruikt voor Document Management (op basis van Sharepoint/Teams) en e-mail (op basis van Exchange Online). De samenwerkingsomgeving wordt eveneens beheerd door Pink.
VRGV kan de overeenkomst met Pink niet meer verlengen. VRGV heeft besloten om het (tweedelijns)- beheer opnieuw aan te besteden voor de kortere termijn. De opdracht die het voorwerp is van deze aanbesteding betreft een overbrugging. Deze aanpak biedt ruimte om de strategie voor samenwerking met VFL en GGD FL, inclusief doorontwikkeling van ICT, voor langere termijn te definiëren en daarna te realiseren.

De volgende dienstverlening wordt gevraagd van de te contracteren leverancier. De dienstverlening heeft betrekking op de on-premise infrastructuur van VRGV en de gezamenlijke Microsoft 365 en Azure omgeving van VRGV en VFL.
– Infrastructuurbeheer

o Beheer van servers
o Beheer van opslagvoorzieningen
o Beheer van werkplekapparatuur
o Beheer van lokale netwerkinfrastructuur (LAN)
o Beheer van de verbindingen tussen locaties (WAN)
o Beheer van databases
o Beheer van de virtuele werkplekomgeving
o Technisch applicatiebeheer
o Beheer van e-mailvoorzieningen

– Tweedelijns gebruikersondersteuning

o Servicedesk
o Self-service

– Beveiligingsbeheer.
– Beheer van de Microsoft 365 en Azure omgeving.
– Service level beheer.
– Afstemming met derde partijen.
– Adviesdiensten.
– Projectdiensten voor uitbreiding, vernieuwing of aanpassing van de ICT-infrastructuur.
– Levering van server-, opslag- of netwerkhardware.

De Europese aanbesteding resulteert in de contractering van één leverancier met één overeenkomst. De looptijd van de overeenkomst is initieel twee jaar, en kan daarna worden verlengd tot een maximale looptijd van zes jaar. Verlengingen kunnen op ieder moment worden ingeroepen, en bedragen tenminste zes maanden. Er is door opdrachtgever gekozen voor Europese openbare aanbestedingsprocedure. Deze procedure valt onder werking van de Aanbestedingswet 2012, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Bron: Tenderned woensdag 22 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247587

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *