Rijksvastgoed tekent met BPD voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed tekent met BPD voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst

Op 20 december tekenden het Rijksvastgoedbedrijf en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) een contract over de inzet van stikstofrechten. Het contract heeft betrekking op het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling van Valkenhorst.

Ook ondertekenden de provincie Zuid-Holland en BPD samenwerkingsafspraken voor de integrale inpassing van de woonwijk met de HOV-busbaan langs de N206 (Tjalmaweg), het HOV-plein en een fiets-/voetgangersbrug over de N206. BPD en het Rijksvastgoedbedrijf kunnen samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk tot ontwikkeling komen van een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar woongebied in de regio, zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

©Zuid-Holland 2021

BPD heeft haar stikstofrechten in dit gebied ingebracht, ten bate van het bestemmingsplan voor de gehele gebiedsontwikkeling Valkenhorst. BPD is in de gelegenheid gesteld om tegen marktconforme voorwaarden ontwikkelrechten voor 800 woningen aan te kopen, op grondgebied van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze 800 woningen ontwikkelt BPD in een latere fase. De ingebrachte stikstofrechten maken de start van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Valkenhorst naar verwachting grotendeels mogelijk. BPD start met de ontwikkeling van de eerste 700 duurzame nieuwbouwwoningen op haar eigen grond, direct naast de N206. Deze eerste ontwikkeling heet de Limesbuurt.

Van de 700 woningen vallen 590 woningen in de categorie betaalbaar (zowel koop als huur) met prijzen tot aan de NHG-grens. Begin 2022 zal BPD samen met de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland de participatie voor de inrichting van dit gebied opstarten met omwonenden en geïnteresseerden.

Bron: Zuid-Holland, 21 december 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *