Inzameling en verwerking bedrijfsafval Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Inzameling en verwerking bedrijfsafval Noord-Holland

Foto: pexels.com

In 2021 heeft de Provincie een marktconsultatie uitgevoerd met als doel een accuraat beeld te verkrijgen van een aantal uitvoeringsaspecten van de opdracht, en van een aantal passende randvoorwaarden. De belangrijkste bevindingen uit deze marktconsultatie zijn:
– Om goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van dienstverlening wordt geadviseerd om een plan van aanpak te laten opstellen voor de verschillende type locaties, waarbij gekeken wordt naar de gehele keten rondom bedrijfsafval. Van verwerking, tot het inzamelen, tot aan het uiteindelijke eindproduct.
– Stel een jaarplan op met de voor de komende periode te behalen doelstellingen;
– Vraag bij inschrijvers naar werkelijk behaalde resultaten bij andere opdrachtgevers;
– Plan een interviewronde in.
De overeenkomst met de huidige opdrachtnemer voor het opslaan, ledigen, transporteren en verwerken van de bedrijfsafvalstromen van de provincie Noord-Holland loopt af per 1 mei 2022. Opdrachtgever wenst een nieuwe contractperiode te weten: een periode met een initiële looptijd van zesendertig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht drie maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. De raming van de jaarlijkse opdrachtwaarde over totaal maximaal zes jaar
(inclusief verlengingen) gemiddeld €50.000,- ex btw. Deze raming is inclusief de jaarlijks af te sluiten NOK deskundigeninzet Sleutelfunctionaris/adviseur (vanaf het tweede contractjaar 2023/2024) en de (eventuele) vergoeding voor de stelpost meerwerk project gedragsverandering medewerkers.

De aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zullen de locaties Houtplein, Dreef 3 en Heerhugowaard bezocht worden om inzicht te geven over de situatie op deze locaties. Inschrijver is vrij om een bruglocatie en/of projectlocatie op eigen gelegenheid te bezoeken om van buiten het terrein de situatie te aanschouwen.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 januari 2022 en zal ca. 5 uur duren. Op maandag 17 januari 2022 15:00 – 16:00 is er een digitale aftrap van de schouw. Ondernemers zijn voor aanvang van de schouw van harte welkom op het volgende adres: Houtplein 33 2012 DE te Haarlem. Er is in de directe omgeving voldoende (betaalde) parkeergelegenheid aanwezig. De locatie is ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Aanmelden deelname schouw: Om praktische redenen worden in de opdrachtuitvoering geïnteresseerde Ondernemers verzocht zich uiterlijk twee werkdagen van te voren aan te melden via de berichtenbox van TenderNed door een bericht te sturen onder vermelding van ‘Aanmelding deelname schouw’, de naam van
de onderneming en de aanwezige personen. Er kunnen zich maximaal twee personen per onderneming aanmelden, waarbij er een voorkeur is voor één vertegenwoordiger per ondernemer. Indien de COVID-maatregelen nog van kracht zijn op de datum van de schouw dienen de deelnemers aan de schouw zich bij de receptie te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart en coronatoegangsbewijs (een coronabewijs is een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona).

Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI), waarbij de
ondernemer met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbesteder de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) kent, de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned donderdag 23 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247680

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *