IT dienstverlening Stg. Meerkring en KPOA Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

IT dienstverlening Stg. Meerkring en KPOA Amersfoort

Foto: Pexels.com

De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA) bestaat uit 17 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 basisschool in Nijkerk. Meerkring, stichting voor primair onderwijs in Amersfoort, biedt uitstekend onderwijs op de 22 aangesloten basisscholen.  De doelstelling van de openbaar aan te besteden opdracht is het continueren en verder verbeteren van de IT dienstverlening voor Stichting KPOA en Stichting Meerkring.

Momenteel krijgen Stichting KPOA en Stichting Meerkring de ICT als dienst geleverd door HeutinkICT. Deze dienstverlening bestaat uit:
⋅ Netwerk services ten behoeve van netwerk en hosten van applicaties
⋅ Beschikbaar stellen (deploy en delivery) van de werkplek en applicaties op de
werkplekapparatuur (volledige installatie op locatie, aansluiten en gecertificeerd afvoeren)
⋅ Netwerk printfunctionaliteit
⋅ Netwerk inlogaccounts en gebruikersprofielen
⋅ Netwerk beveiliging (Firewall en malware)
⋅ Servicedesk met Single Point of Contact functie
⋅ Volledig beheer en onderhoud werkplekken en Microsoft 365 omgeving, Google, Lighstpeed
⋅ Detachering voor 30 uur per week (naar behoefte Opdrachtgever, 40 weken per jaar) voor
ondersteuning op locatie verdeeld over 5 werkdagen
⋅ Dedicated servicedesk
⋅ Beheer WiFi, firewalls, modems en overige netwerkcomponenten

De omvang van de opdracht is af te leiden uit het aantal leerlingen.

Er is sprake van samenvoeging van opdrachten. De samenvoeging betreft twee samenwerkende schoolbesturen (Stichting KPOA en Stichting Meerkring) en de samenvoeging van de opdracht voor IT dienstverlening . De reden voor de samenvoeging is het gegeven dat Stichting KPOA en Stichting Meerkring intensief samenwerken op het gebied van ICT en dat het technisch beheer nauw samenhangt met de keuze voor hardware. De aanbestedende dienst benadeelt het MKB in deze opdracht niet, aangezien de eisen ten aanzien van inschrijvers beperkt zijn.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst, met een looptijd van maximaal acht jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. In geval van een fusie of uitbreiding van één van beide aanbestedende diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de in deze aanbesteding gecontracteerde dienstverlening ook worden ingezet voor de scholen waarmee wordt uitgebreid. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 22 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247522

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *