TenderNed nog weer beter: documenten toevoegen aan marktconsultatie

Morgen is er een nieuwe release van TenderNed. Per 17 juni a.s. hebben aanbestedende diensten de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document. Daarvoor […]

Rotterdam: Lorem Focus voldoet aan aanbestedingseisen

Rotterdam stelt dat de nieuwe leverancier van WMO-vervoer Lorem Focus voldoet aan alle eisen uit de aanbesteding. De gemeente zou nooit in zee gaan met een partij die niet aan alle eisen voldoet. Toch wordt de opdracht nog een jaar uitgesteld, omdat het te kort dag is op het nieuwe schooljaar om het vervoer goed […]

Rectificatie MIVSP aanbesteding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat bij de windparken in de Noordzee, in windenergiegebied Borssele, data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna. Deze data deelt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties, zoals het KNMI, de Kustwacht en het Kadaster. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken is in dit geval opdrachtgever van […]

OM verricht doorzoekingen voor fraude met aanbestedingen

Dinsdag zijn door het Openbaar Ministerie op verschillende plekken in het land woningen doorzocht. Het OM verdenkt in totaal 9 mensen van faillissementsfraude met bouwopdrachten en aanbestedingen. Het vermoeden is dat zij onderling betrokken zijn bij oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode 2011 tot heden. Het functioneel parket van het OM […]

Commissie van Aanbestedingsexperts behandelt 57 klachten

Minister Kamp van Economische Zaken blijft de voortgang van de klachtenbehandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts op de voet volgen. Dat bericht hij in een brief naar de Tweede Kamer over een voortgangsrapportage van de Commissie van maart 2016 – maart 2017. De rapportage zelf is op het moment van schrijven, nog niet gepubliceerd in […]

Europa Decentraal: Collectieve zorgverzekering moet aanbesteed worden

In zijn antwoordenrubriek voor gemeenten stelt Europa Decentraal dat het inkopen van een collectieve zorgverzekering moet worden aanbesteed. Een woordvoerder: “Ja, indien de gemeente een overeenkomst onder bezwarende titel sluit voor het leveren van verzekeringsdiensten aan derden is er sprake van een overheidsopdracht. De gemeente is in dat geval verplicht de (Europese) aanbestedingsregels toe te […]

Amsterdamse raadsvragen over gunning diesel gemeentevoertuigen aan Shell

Raadslid Jasper Groen (GL) heeft vragen gesteld aan de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer, (VVD) hoe het zit met de aanbesteding voor de diesel van gemeentelijke voertuigen. Veegwagens rijden nu door de stad met diesel. Een aanbesteding voor de diesel hiervoor, is gewonnen door Shell. Vandaag bericht het Parool dat de raad […]

Tilburgse broodjes zijn bereisd door aanbesteding

De broodjes van de gemeente Tilburg worden aangeleverd door een bakker uit Asten (+60km), die een aanbesteding daartoe gewonnen had. Op verbaasde vragen van een journalist van het Brabants Dagblad, laat de gemeente weten dat de reclame op de auto van de bakker wel uit Asten komt maar men de broodjes smeert in Breda (+30km). […]

SiRM: Ambulancediensten alleen in noodgevallen niet aanbesteden

Ambulancediensten moeten volgens de Europese regelgeving worden aanbesteed, behalve in noodgevallen. Dat concluderen onderzoekers van SiRM, in het rapport Ordening ambulancezorg, Op weg naar structurele wetgeving in 2020. Het rapport maakt een onderscheid tussen spoedeisende zorg en geplande ambulancezorg. Zo concludeert het rapport: “De aanbestedingsregels zijn niet verplicht gesteld voor het verlenen van overheidsopdrachten voor enkele bijzondere […]

Arnhem start aanbesteding voor 19000 zonnepanelen

Gemeente Arnhem wil een zonneveld inrichten op Koningspleij-Noord. De gemeente wil één ondernemer de kans bieden om voor eigen rekening en risico het zonneveld te ontwikkelen, beheren, instandhouden en onderhouden. Koningsplei is een nieuwbouwwijk in ontwikkeling, met middenklasse woningen. De gemeente gaat met de winnende inschrijver een huurovereenkomst aan. Het zonneveld Koningspleij-Noord is ruim 8 […]

TBI-onderneming Mobilis wint Social Return Innovatie Award

TBI-onderneming Mobilis ontving dinsdag 30 mei de Social Return Innovatie Award 2017, uit handen van wethouder Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid en Economie van gemeente Rotterdam). Mobilis kwam op het gebied van social return als best presterende uit de bus en werd tijdens een Social Return bijeenkomst in het zonnetje gezet. Social return is een onderdeel van het […]

Moties ingediend tegen aanbestedingen jeugdzorg

De kamerleden Van Engelshoven (D66), Bruins Slot (CDA) en Özütok (GL) hebben moties ingediend tegen de aanbestedingen in de jeugdzorg. De moties komen op een pikant moment, aangezien alle partijen mogelijke coalitiepartners zijn van een nieuw te vormen kabinet. Volgens de lange termijn agenda worden de moties naar verwachting 15 juni in stemming gebracht. Motie […]