Aanleggen kabels en gas- en drinkwaterleidingen t.b.v. het aanpassen van de N468 – Aanbestedingsnieuws

Aanleggen kabels en gas- en drinkwaterleidingen t.b.v. het aanpassen van de N468

N468. Foto: Google Streetview

Namens de N.V. Juva gevestigd te Poeldijk en Evides NV gevestigd te Rotterdam wordt een Europese Aanbesteding voor het verlenen van een opdracht volgens de niet-openbare procedure gehouden. De aanbestedingsprocedure betreft in eerste instantie een bouwteamovereenkomst gevolgd door een overeenkomst van aanneming ten behoeve van “Het aanleggen van de nieuwe kabels en gas-en drinkwaterleidingen ten behoeve van het aanpassen van de N468 Maasland-Schipluiden-A4.

De aanvangssituatie is de bestaande provinciale weg de N468 een tweebaansweg tussen Maasland en de A4, waaraan door de provincie Zuid-Holland een reconstructie zal worden uitgevoerd, dit alvorens de weg wordt overgedragen aan de gemeenten, wat onder andere inhoudt:
– Het vervangen van de complete constructie van de weg dit omdat de draagkracht van 20 ton naar 40 ton wordt verhoogd.
– Het vervangen en/of het aanbrengen van nieuwe damwanden.
– Het aanbrengen en/of verstevigen van steunbermen.
– Het vernieuwen van oeverconstructies.

De aannemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichtten:
– Leggen/verwijderen/aanpassen van de infrastructuur van de aanwezige kabels en gasdrinkwaterleidingen.
– Detail ontwerp inclusief afstemming met alle belanghebbenden.
– Het afstemmen, ontwerpen, engineeren van boringen, persingen, zinkers en/of boogzinkers.
– Civiele werkzaamheden en de daarbij behorende afstemming met PZH en eventueel andere belanghebbenden.
– Verwijderen en plaatsen alsmede het aanpassen van assets zoals bijvoorbeeld: midden spanning stations, laagspanningskasten, transformatoren en dergelijke.

De niet openbare procedure is vanaf het bekendmaken van de aankondiging tot en met de opdrachtverlening onderverdeeld in drie fasen:
– Aanmelden en selecteren;
– Informeren en inschrijven;
– Beoordelen en gunnen.

Een ondernemer die meent te voldoen aan de in dit aanmeldings- en selectiedocument gestelde geschiktheidseisen wordt in
de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden. In het kader van de aanbestedingsprocedure zal het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding worden gehanteerd. 

Bron: Tenderned woensdag 22 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247556

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *