Mediastrategie open dag Stichting Hout- en Meubileringscollege – Aanbestedingsnieuws

Mediastrategie open dag Stichting Hout- en Meubileringscollege

Image: Pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is door middel van een Europese
openbare aanbestedingsprocedure een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer die de volledige dienstverlening voor de marketingstrategie van de open dag van het HMC, voor opdrachtgever voor haar rekening neemt.
Het Hout- en Meubileringscollege is sinds 1929 een zelfstandige mbo vakschool met circa 4000 studenten en is de enige gespecialiseerde mbo vakschool in Nederland op het gebied van hout-, meubel- en interieuropleidingen. Het HMC heeft een locatie in Amsterdam en in Rotterdam en is een relatief kleine school en dit zorgt voor een persoonlijk karakter en veilige sfeer. Het HMC biedt voor deze branches beroepsonderwijs, cursussen en opleidingen aan.

Het onderwerp van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van de mediastrategie voor de open dagen van het HMC op specificaties en voorwaarden van het HMC voor de HMC locaties Rotterdam en Amsterdam. Het mediabureau begrijpt de doelstellingen en doelgroepen van het HMC. Een partner die gericht en vernieuwend advies kan geven voor alle doelgroepen en opleidingen, een samenhangende strategie voorstelt waarbij de inzet
van verschillende media elkaar versterken én die maximaal voordeel voor het HMC weet te behalen bij de inkoop van media. De opdracht bestaat uit advisering en ontwerpen, inkoop en uitvoering van offline en online mediacampagnes en terugkoppeling van resultaten in gebruiksvriendelijke rapportages en adviezen. Het bureau ontwerpt ook alle media inzet.
Advisering en ontwerpen;
• Strategie van de campagne
• Doelgroep targeting
• Inzet van de juiste kanalen, zoals SEA, social media advertising, online bannering
• Signaleringen van nieuwe ontwikkelingen in het medialandschap
• Ontwerpen van alle media inzet© Aanbestedingsleidraad EA Mediastrategie open dag 9
Inkoop & Uitvoering:
• Onderhandelen namens het HMC bij verschillende media-exploitanten
• Vastlegging en inkoop
• Plaatsing bij media-exploitanten en plaatsen van online advertenties, SEA etc.
• Monitoren, bijsturen en feedback verzorgen tijdens de campagne
• Overzichtelijke facturen
Rapportage en advies
• Rapportages per campagne, onderverdeeld in medium bereik, opbrengsten en doelstellingen.
• Totaaloverzicht per campagne
• Signalering verbeterpunt m.b.t. toekomstige campagne
• Indien gewenst per campagne één face-to-face overleg
• Een structureel halfjaarlijks rapport

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt €200.000,- excl. btw per jaar (Totale geraamde waarde is €1.200.000,-) Aan deze indicatie kan door inschrijver geen rechten worden ontleend. Het HMC zet drie campagnes per schooljaar uit. Dit gebeurt in november, januari en april. De totale campagne loopt van 1 oktober t/m 1 mei. Incidenteel kunnen er nog aanvullende campagnes uitgezet worden.
De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is
1 juli 2022 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2025, zonder verlenging. Opdrachtgever heeft eenzijdig de
mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met maximaal één keer twee jaar en één keer één  jaar. De overeenkomst met verlengingen eindigt uiterlijk op 30 juni 2028. De inschrijvingen die voldoen aan alle gestelde eisen, beoordeelt het HMC op het gunningscriterium Economische Meest Voordelige Inschrijving en de daaraan ten grondslag liggende sub(sub)gunningscriteria.

Bron: Tenderned woensdag 22 de3cember 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247463

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *