Algemeen overleg Circulaire Economie: struviet, kunstgras maar geen bos – Aanbestedingsnieuws

Algemeen overleg Circulaire Economie: struviet, kunstgras maar geen bos

Had u nog wat gemist aan het debat Circulaire Economie dat gisteren gehouden werd? Ja eigenlijk toch wel. Hoewel alles wat dit kabinet doet aan groene maatregelen in het niet valt tegen de massale kaalkap die de biomassa veroorzaakt, zijn er wel meters gemaakt op enkele andere onderwerpen die eerder op Aanbestedingsnieuws aan de orde kwamen. Zo was er de struviet, het recylcen van kunstgras en circulair maaibeheer.

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

Als eerste aan het woord was de heer van Aalst van de PVV. De PVV is tegen mondkapjes die worden weggeworpen en de natuur vervuilen. Afvalscheiden aan de voorkant werkt niet. Stop met de duurzaamheidsfabeltjes, nascheiden werkt veel beter. Goed nieuws, hoopte Groenlinks Zijn ze dan ook tegen microplastics. Ja, maar niet tegen lastenverzwarende regelgeving De heer van Aalst zegt dat wel, maar wil niet “doorslaan in de duurzaamheidsgekte”. Is de PVV dan ook tegen fast fashion en voor het verantwoordelijk maken van de producent”, vroeg mevrouw Dik Faber van de Christenunie. De PVV is tegen overbodige regels en daar ondernemers mee lastig vallen. “Het kan allemaal prima als je de markt, de markt laat zijn”  Van Aalst wil ook opheldering van de staatssecretaris over het Biomassa “kappen van complete bossen.  Deze staatssecretaris werkt daar vrolijk aan mee. … Hoeveel bomen moeten worden omgehakt om plastic tasjes door papieren tasjes te vervangen? ”

Mevrouw van Brenk van 50+ vroeg zich af wat er voor maatregelen genomen gaan worden tegen het gebruik van plastic koffiebekers. De staatssecretaris wilde daar geen verbod voor, maar wat dan? 50+ is blij met het circulair programma voor textiel. Het programma zelf is niet zo uitgebreid. Ook hier begint het bij de consument. Die beïnvloedt het aanbodt. Synthetische wegwerpkleding … daar moeten we vanaf. Wanneer kunnen we een communicatiecampagne verwachten? Haar laatste vraag was erg scherp. “De aangenomen motie Green Deal Afvalstoffen, wat is daar nu van terecht gekomen? (…) Er is nog steeds geen wettelijke basis om struviet uit afvalwater te hergebruiken. Zijn de afgelopen 4 jaar dan voor niets geweest? ”

De heer Ziengs van de VVD is voor het toepassen van prikkels in aanbestedingen, zoals het gebruik van granulaat “dat je in ieder geval een voorkeur laat ontstaan voor bedrijven die daar gebruik van maken”.  Hij is ook voor het toepassen van Bokashi, dat niet grootschalig toegepast kan worden vanwege de Afvalstoffenrichtlijn. Kan de staatssecretaris proeftuinen in Drenthe voor circulaire woningen ondersteunen?

Groenlinks maakte zich druk over statiegeld op blikjes, maar kreeg Ziengs niet mee in de steun daarvan. Waarom zijn de doelstellingen voor glasrecycling naar beneden gesteld. Verder had Bromet een opmerking over de implementatie van de Single Use Plastic richtlijn. “Plasticvervuiling is een van de grote milieuproblemen van deze eeuw. Helaas blijkt dat Nederland bij de implementatie van de Single Use Plastic richtlijn geen extra stappen zet, dan wat minimaal wordt vereist door de Europese Unie. Tijdens de begroting zei de Staatssecretaris dat er nu alleen tijd is voor beperkte implementatie op korte termijn.”, waarom is dat niet meteen gebeurd? Ook van belang voor aanbestedingen is de vraag wanneer glysofaat op verhardingen wordt verboden.

Mevrouw Dik Faber  van de Christenunie begon met een profetie van Jeremia 12: “Hoe lang zal de aarde treuren. zullen gras en bloemen verdorren? Het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners”? Zij hield een beschouwing over alles wat er positief bereikt was, zoals het afgeschafte statiegeld dat weer werd ingevoerd. Nu is textiel te veel een afvalproduct. Statiegeld op blik, (Red AN: dat in 2022 wordt ingevoerd) wat ons betreft hoeven we geen tijd te verliezen, is de staatssecretaris bereid het gesprek aan te gaan met het bedrijfsleven. Zou de staatssecretaris reparatie en kringloop onder het lage BTW-tarief willen brengen. Zij sluit zich aan bij de andere sprekers over de implementatie van de Single Use Plastic richtlijn. Wil ze een specifieke regeling voor drankenkartons opstellen? Wat onze oosterburen kunnen, kunnen wij ook.

De heer Laçin van de SP vroeg ook naar de statiegeld van blik en kleine flesjes en naar de sigarettenpeuken, wat ons betreft een groot probleem voor de natuur en het milieu, naar schatting 2 miljoen kilo per jaar komt terecht in onze wateren. De heer Laçin vroeg ook naar de recycling van kunstgras. Het probleem was dat er in Nederland eigenlijk weinig capaciteit was om te recyclen. Daar zou aan gewerkt worden, heeft de staatssecretaris toegezegd. Ik zou graag een update willen hebben hoe het nu zit.

Dat statiegeld dat is voor Aanbestedingsnieuws natuurlijk een minder groot thema, we beperken ons voor de antwoorden van de staatssecretaris tot de voor aanbesteding relevante antwoorden.

Staatssecretaris Van Veldhoven zei over het circulair bouwen, dat dit een onderdeel van een rijksprogramma was dat viel onder de verantwoordelijkheid van Kasja Ollongren. Er komt een jaarlijkse voortgangsbrief. Zij liet over de Bokashi weten dat dit vooral van toepassing is bij circulair maaibeheer. Het bermmaaisel kan in plaats van worden verwerkt volgens de afvalstoffenrichtlijn ook worden ingekuild met de Japanse fermentatiemethode met Bokashi. De risico’s zijn nog niet in kaart gebracht maar er worden een groot aantal pilots uitgevoerd, waarbij de WUR onderzoek doet naar de invloed van Bokashi in de bodem.

Over struviet “Ik kan me de verzuchtingen van mevrouw van Brenk goed voorstellen. Het rechtsoordeel over de toepassing van struviet is bijna gereed. Dat heeft lang geduurd omdat het moeilijk te bepalen bleek, wat de risico’s zijn van ziekteverwekkers en medicijnresten in struviet. Ja en daar moeten we natuurlijk ook zorgvuldig mee omgaan. Het onderzoekstraject duurde lang en de beoordeling van de risico’s ook, dat is de reden waarom het zo lang heeft geduurd, omdat we er niet hard mee aan de slag waren.”

Er is in Nederland weer kunstgras recycling capaciteit beschikbaar. De eerste verwerkingslocatie in Amsterdam is inmiddels operationeel, onder meer op initiatief van kunstgrasproducenten en ook op andere locaties in Nederland wordt door bedrijven gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe recyclingcapaciteiten.

 

Naschrift redactie: 

Zag Jeremia dan ook dat het nu juist Christenunie Minister Carola Schouten was die er gewoon bij stond te kijken terwijl haar Staatsbosbeheer ongeveer alles wat het land heeft aan bos omzaagt, zonder ook maar 1 duurzaam criterium in de aanbesteding op te nemen? Aanbestedingsnieuws was wel blij verrast dat ook buiten de PvdD iemand de boerenklucht van duurzaamheid tegen zulke massale kaalkap aan de kaak stelt. Dat was dus niet GroenLinks of de Christenunie maar vanuit de heer van Aalst van de PVV. Het moet toch niet alleen natuurliefhebbers verrassen dat nu juist deze partij Groenlinks op Groen heeft ingehaald.

Wat dat betreft kan Aanbestedingsnieuws de bomenliefhebbers nog verwijzen naar Tender 194503 van Staatsbosbeheer, waarover we recent berichtten. Het lijkt ons wel zinvol dat dat eens tegenover elkaar wordt geplaatst. Een papieren tasje is al geen reëele besparing ten opzichte van een langer meegaande plastic tas. Het is al helemaal onzin als Staatsbosbeheer duizenden hectares bos omkapt. Boomwise, Bosfoolish. Het vervelende is wel, dat de staatssecretaris Duurzaamheid niet gaat over het massaal slopen door Staatsbosbeheer. Dat valt onder het Ministerie van LNV dat onder verantwoording is van Carola Schouten van de Christenunie. Zij ondermijnt het duurzame beleid van de D66 staatssecretaris dus nogal met de kaalkap als was het een oud-testamentaire Gideonsbende, maar daar ligt behalve PvdD en PVV verder niemand van wakker.

 

Zie over Bokashi:

Eerder op aanbestedingsnieuws
Over Bokashi
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/proef-duurzame-verwerking-bermmaaisel-bokashikuil//
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/bvor-komt-met-handleiding-innovatief-groenafval-en-gras-aanbesteden/

Over Struviet
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/debat-over-circulaire-economie-terugkijken/

Over Circulair bouwen

SBIR circulaire viaducten overspoeld met reacties

Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo

Over Kunstgras
Zwartsluis ongelukkig met aanbestedingsresultaat kunstgras
Ook Belgen niet blij met wat ze hebben: kunstgras bij RvS bevochten
Midden-Groningen laat kunstgrasmat duurzaam recyclen
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/misstanden-met-kunstgras-voorkomen-met-aanbesteding/
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/echt-gras-is-groen/

Over de plastic bekertjes
Koffiebekertjes biobased: kennis is de crux bij duurzaamheid
Aanbesteding Duurzaam onduurzame bekers recyclen gestopt
Papierfabriek Wepa wil PLA bekers verwerken

Over de biomassa kaalkap
Staatsbosbeheer uitspraak: ernstige beroepsfout en prijsafspraken
Ecoducten tsunami waait richting Rijswijk
Opnieuw grondruil Staatsbosbeheer: nu Limburgs Landschap, omzeiling aanbestedingsplicht?

Cure gaat in hoger beroep om onderhands gunnen biomassacentrale
PIANOo publiceert praktijkklucht ‘duurzame’ Utrechtse busbaan

U kunt het via dit frame nog niet in geuren maar wel in kleuren nakijken:


En als Iframes bij u niet werken, via:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/24543

2 thoughts on “Algemeen overleg Circulaire Economie: struviet, kunstgras maar geen bos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *